Местонахождение на OBD за различните марки и модели

 

Make/Model Year Location /Covered/Uncovered