Диагностика НА АВТОМОБИЛИ EOBD 2 EOBD II КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ И ТЕХНИТЕ ОПИСАНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ХИБРИДНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ДО 2012 ГОДИНА

Диагностика EOBD 2 EOBD II КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ И ТЕХНИТЕ ОПИСАНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ХИБРИДНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ДО 2012 ГОДИНА Бгдиагностика - София

ЗА ДА ТЪРСИТЕ ПО КОД ЗА ГРЕШКА КЛИКНЕТЕ ТУК ако сте с Mozilla Firefox, за другите браузъри натиснете Ctrl+F

За специфични кодове за грешки според автомобилният производител вижте ТУК

C0002 TCS Control Channel A Valve 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0003 TCS Control Channel B Valve 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0004 TCS Control Channel B Valve 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0010 Left Front Inlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0011 Left Front Outlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0012 Left Front Hydraulic Release Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0014 Right Front Inlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0015 Right Front Outlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0016 Right Front Hydraulic Release Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0018 Left Rear Inlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0019 Left Rear Outlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C001A Left Rear Hydraulic Release Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C001C Right Rear Inlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C001D Right Rear Outlet Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C001E Right Rear Hydraulic Release Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0020 ABS Pump Motor Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0021 Brake Booster Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0022 Brake Booster Solenoid  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0023 Stop Lamp Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0030 Left Front Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0031 Left Front Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0032 Left Front Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0033 Right Front Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0034 Right Front Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0035 Right Front Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0036 Left Rear Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0037 Left Rear Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0038 Left Rear Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0039 Right Rear Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003A Right Rear Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003B Right Rear Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003C Rear Tone Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003D Rear Wheel Speed Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C003E Rear Wheel Speed Sensor Supply  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0040 Brake Pedal Switch A  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0041 Brake Pedal Switch B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0042 Brake Pedal Position Sensor Circuit A  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0043 Brake Pedal Position Sensor Circuit B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0044 Brake Pressure Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0045 Brake Pressure Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0046 Brake Pressure Sensor A/B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0047 Brake Booster Pressure Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0048 Brake Booster Travel Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0049 Brake Fluid  * BGDIAGNOSTICA.COM
C004A Brake Lining Wear Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0051 Steering Wheel Position Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0052 Steering Wheel Position Sensor Signal A  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0053 Steering Wheel Position Sensor Signal B  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0054 Steering Wheel Position Sensor Signal C  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0055 Steering Wheel Position Sensor Signal D  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0061 Lateral Acceleration Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0062 Longitudinal Acceleration Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0063 Yaw Rate Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0064 Roll Rate Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0069 Yaw Rate / Longitude Sensors  * BGDIAGNOSTICA.COM
C006A Multi - axis Acceleration Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
C006B Stability System Active Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
C006C Stability System  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0071 2/4 Wheel Drive Status Input  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0072 Brake Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0073 Delivered Driving Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0074 Requested Driving Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0075 Extended Brake Pedal Travel,output to PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0076 PWM for Traction Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0077 Low Tire Pressure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0078 Tire Diameter  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0079 Variable Effort Steering  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0081 ABS Malfunction Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0082 Brake System Malfunction Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0083 Tire Pressure Monitor Malfunction Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0084 Traction Active Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0085 Traction Disable Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0086 Vehicle Dynamics Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
C0089 TCS Disable Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
C008A TCS Mode Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1091 Speed Wheel Sensor All Coherency Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1095 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1096 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1097 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1098 ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1100 ABS Pump Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1101 ABS Hydraulic Valve Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1102 ABS Acceleration Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1103 ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1104 Traction Control Active Lamp - Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1105 Traction Control Disable Lamp - Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1106 Traction Control Disable Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1107 ABS Function Enabled Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1109 Speed Control Actuator Assembly Cable Release Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1110 ABS Power Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1111 ABS Power Relay Coil Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1112 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1113 ABS Power Relay Coil Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1114 ABS Power Relay Output Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1115 ABS Power Relay Output Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1116 Starter Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1117 RPM Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1123 Vehicle Speed Sensor Input Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1124 Input shaft speed signal missing/faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1125 Brake Fluid Level Sensor Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1126 Cruise Control Command Switch Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1127 Cruise Control Deactivator Brake Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1132 Clutch position ckt short to ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1133 Clutch position ckt short to battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1134 Gear Shift position short to ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1135 Gear Shift position short to battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1136 Gear Select position short to ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1137 ECU is Defective  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1138 Gear Select position short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1139 Wheel Speed Sensor Center Tone Ring Missing Tooth Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1140 Hydraulic Base Brake Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1141 Wheel Speed Sensor LF Tone Ring Tooth Missing Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1144 Wheel Speed Sensor RR Tone Ring Tooth Missing Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1146 Speed Wheel Sensor RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1148 Speed Wheel Sensor RF Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1149 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1150 Two Speed Rear Axle Input Switch Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1155 Speed Wheel Sensor LF Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1156 Speed Wheel Sensor LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1157 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1158 Speed Wheel Sensor LF Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1159 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1161 Air Pressure Low Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1162 Park Brake Switch # 2 Released Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1163 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1164 Park Brake Actuator Assembly Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1165 Speed Wheel Sensor RR Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1166 Speed Wheel Sensor RR Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1167 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1168 Speed Wheel Sensor RR Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1169 ABS Fluid Dumping Exceeds Maximum Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1170 PRNDL Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1172 Park Brake Switch # 1 Applied Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1173 Park Brake Switch # 1 Released Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1174 Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1175 Speed Wheel Sensor LR Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1176 Speed Wheel Sensor LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1177 Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1178 Speed Wheel Sensor LR Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1179 Speed Control Actuator Assembly Cable Slack Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1180 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1181 Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Short to Gound  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1182 Park Lamp Flash Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1183 Park Lamp Flash Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1184 ABS System Is Not Operational  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1185 ABS Power Relay Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1186 ABS Power Relay Output Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1187 Brake Fluid Level Sensor Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1188 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1189 Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1190 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1191 Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1192 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1193 Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1194 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1195 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1196 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1197 ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1198 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1199 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1200 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1201 ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1202 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1203 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1204 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1205 ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1206 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1207 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1208 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1209 ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1210 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1211 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1212 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1213 ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1214 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1215 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1216 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1217 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1218 Lamp ABS Warning Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1219 Lamp ABS Warning Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1220 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1221 Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1222 Speed Wheel Mismatch  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1223 Lamp Brake Warning Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1224 Lamp Brake Warning Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1225 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1226 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1227 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1228 Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1229 Speed Wheel Sensor Rear Center Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1230 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1231 Speed Wheel Sensor Rear Center Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1232 Speed Wheel Sensor Rear Center Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1233 Speed Wheel LF Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1235 Speed Wheel RR Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1236 Speed Wheel LR Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1237 Speed Wheel Rear Input Signal Missing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1238 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1239 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1240 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1241 ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1242 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1243 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1244 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1245 ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1246 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1247 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1248 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1249 ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1250 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1251 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1252 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1253 ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1254 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1255 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1256 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1257 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1258 Speed Wheel LF Comparison Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1259 Speed Wheel RF Comparison Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1260 Speed Wheel RR Comparison Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1261 Speed Wheel LR Comparison Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1262 Lamp Warning Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1263 Lamp Warning Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1264 Lamp Warning Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1265 Lamp Warning Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1266 ABS Valve Power Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1267 ABS Functions Temporarily Disabled  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1268 Motor Relay # 1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1269 Motor Relay # 1 Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1270 Motor # 1 Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1271 Motor # 1 Input Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1272 Motor # 2 Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1273 Motor # 2 Input Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1274 Solenoid Relay # 1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1275 Solenoid Relay # 1 Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1276 Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1277 STEERING Wheel Angle 1and 2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1278 STEERING Wheel Angle 1and 2 Signal Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1279 Yaw Rate Sensor circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1280 Yaw Rate Sensor Signal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1281 Lateral Accelerometer circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1282 Lateral Accelerometer Signal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1283 Switch Test Signal Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1284 Oil Pressure Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1285 Booster Solenoid circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1286 Booster Mechanical Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1287 Booster Pedal Force switch circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1288 Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1289 Pressure Transducer Redundant / Secondary Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1400 Traction Control Valve RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1401 Traction Control Valve RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1402 Traction Control Valve RF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1403 Traction Control Valve RF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1404 Traction Control Valve Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1405 Traction Control Valve Rear Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1406 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1407 Traction Control Valve Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1410 Traction Control Valve LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1411 Traction Control Valve LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1412 Traction Control Valve LF Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1413 Traction Control Valve LF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1414 Incorrect Module Design Level  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1415 Incorrect Module Configuration  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1416 Damper RF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1417 Damper RF Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1418 Damper RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1419 Damper RF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1420 Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1421 Damper LF Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1422 Damper LF Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1423 Damper LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1424 Damper LF Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1425 Damper RR Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1426 Damper RR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1427 Damper RR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1428 Damper RR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1429 Input-shaft-speed input circuit failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1430 Damper LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1431 Damper LR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1432 Damper LR Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1433 Damper LR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1435 Accelerometer Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1436 Accelerometer Rear Circuit Signal Is Not Sensed  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1437 Accelerometer Rear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1438 Accelerometer Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1439 Vehicle Acceleration EEC-IV Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1440 Pressure Transducer Main / Primary signal Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1441 Steering Phase A Circuit Signal Is Not Sensed  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1442 Steering Phase B Circuit Signal Is Not Sensed  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1443 Steering Phase A Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1444 Steering Phase B Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1445 Speed Vehicle Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1446 Brake Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1447 Traction Control Module Request Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1448 Lamp Adaptive Damping Warning Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1449 Traction Control Motor Coherency Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1450 Traction Control Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1451 Traction Control Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1452 Traction Control Motor Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1453 Traction Control Motor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1454 Front Lateral Accelerometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1455 Accelerometer Front Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1456 Accelerometer Front Circuit Is Not Sensed  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1457 Accelerometer Front Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1458 Accelerometer Front Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1459 Adaptive Mode Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1460 Vehicle Accelerometer Power Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1461 Vehicle Accelerometer Power Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1462 Left Front Vertical Accelerometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1463 Right Front Vertical Accelerometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1464 Pressure Transducer Redundant / Secondary Signal Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1465 Damper High Side Front Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1466 Damper Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1467 Damper High Side Rear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1468 Damper Low Side Front Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1469 Damper Low Side Rear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1495 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1496 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1497 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1498 Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1499 Transfer Case Contact Plate "A" Encoder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1500 Transfer Case Contact Plate "B" Encoder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1501 Transfer Case Contact Plate "C" Encoder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1502 Transfer Case Contact Plate "D" Encoder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1503 Dynamic Stability Control Left Front Valve Malfunction  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1504 Dynamic Stability Control Right Front Valve Malfunction  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1505 Dynamic Stability Control Left Rear Valve Malfunction  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1506 Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1507 Traction Control of Brake Exceeds Time-Out  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1508 Traction Control of Engine Exceeds Time-Out  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1510 Right Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1511 Left Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1512 Right Rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1513 Left rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1699 Left Rear Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1700 Left Rear Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1701 Left Rear Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1702 RightRear Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1703 Right Rear Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1704 Right Rear Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1705 Left Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1706 Left Rear Center Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1707 Left Rear Center Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1708 Right Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1709 Right Rear Center Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1710 Right Rear Center Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1711 Left Front Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1712 Left Front Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1713 Left Front Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1714 Right Front Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1715 Right Front Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1716 Right Front Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1717 Left Front Center Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1718 Left Front Center Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1719 Left Front Center Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1721 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1722 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1723 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1724 Air Suspension Height Sensor Power Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1725 Air Suspension Front Pneumatic Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1726 Air Suspension Rear Pneumatic Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1727 Air Suspension Reservoir Pneumatic Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1728 Transfer Case unable to transition between 2H and 4H  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1729 Transfer Case unable to transition between 4H and 4L  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1730 Reference Voltage Out of Range (+5 v)  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1731 Air Suspension LF Corner Up Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1732 Air Suspension LF Corner Down Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1733 Air Suspension RF Corner Up Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1734 Air Suspension RF Corner Down Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1735 Air Suspension LR Corner Up Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1736 Air Suspension LR Corner Down Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1737 Air Suspension RR Corner Up Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1738 Air Suspension RR Corner Down Timeout  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1739 Right Front Center Sensor Circuit Short to Vbat  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1740 Right Front Center Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1741 Right Front Center Sensor Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1742 Rear Sounder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1743 Rear Sounder Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1744 Front Sounder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1745 Front Sounder Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1748 Switch input Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1749 Trailer Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1750 Accelerator Position Sensor Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1751 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1752 Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1753 Hydraulic Clutch Actuator Valve Signal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1754 Hydraulic Clutch Actuator Valve Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1755 Power Limit Shutdown Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1756 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1757 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1758 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1759 Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1760 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1761 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1762 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1763 Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1765 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1766 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1767 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1768 Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1770 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1771 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1772 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1773 Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1774 Coolant Temp Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1775 DC-DC Converter Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1776 Heater System Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1777 Vacuum Pressure Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1778 Power Steering Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1779 Blower Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1780 Temperature Select Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1781 Engine Coolant Temperature Signal Missing/Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1790 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1791 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1792 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1793 Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1795 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1796 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1797 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1798 Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1800 Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1805 Mismatched PCM and/or ABS-TC Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1813 Air Suspension LR Vent Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1814 Air Suspension RR Vent Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1818 Air Suspension LR Air Compress Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1819 Air Suspension RR Air Compress Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1820 Air Suspension RF Air Compress Request Exceeded Max Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1830 Air Suspension Compressor Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1831 Air Suspension Compressor Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1832 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1833 Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1834 Gauge Drive Current Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1835 Current Sense Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1836 Battery Temp out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1837 Battery Heater Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1838 Charging System Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1839 Leakage Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1840 Air Suspension Disable Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1841 Air Suspension Disable Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1842 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1843 Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1844 Air Suspension Secondary Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1845 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1846 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1847 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1848 Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1849 Master Cylinder Pressure Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1850 Air Suspension Warning Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1851 Air Suspension Warning Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1852 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1853 Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1854 Motor Temperature Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1855 Acceleration Position Sensor Conflict  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1856 Traction Motor Encoder circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1859 PRNDL Input #2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1860 PRNDL Input #3 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1861 PRNDL Input #4 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1862 Contactor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1863 External Charging Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1864 Battery Module Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1865 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1866 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1867 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1868 Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1869 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1870 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1871 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1872 Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1873 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1874 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1875 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1876 Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1877 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1878 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1879 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1880 Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1881 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1882 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1883 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1884 Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1885 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1886 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1887 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1888 Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1889 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1890 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1891 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1892 Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1893 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1894 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1895 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1896 Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1897 Steering VAPS II Circuit Loop Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1898 Steering VAPS II Circuit Loop Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1899 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1900 Steering VAPS II Circuit Loop Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1901 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1902 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1903 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1904 Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1905 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1906 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1907 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1908 Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1909 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1910 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1911 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1912 Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1913 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1914 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1915 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1916 Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1917 Steering EVO Out-of-Range Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1918 Air Suspension Ride Height Select Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1920 Led #1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1921 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1922 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1923 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1924 VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1925 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1926 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1927 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1928 VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1929 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1930 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1931 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1932 Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1933 Solenoid Current Out Of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1934 HPU (Hydraulic Pump Unit) Pressurisation Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1935 Chime Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1936 Hydraulic Pump Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1937 Steering Wheel Angle Sensor Offset Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1938 Invalid Steering Wheel Angle Sensor ID  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1939 Brake Pressure Switch Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1940 Brake Pressure Switch Mechanical Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1942 Unrecognized Configuration  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1943 Airbag Deployment Indication Input Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1944 Gauge Driver Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1945 Park Switch Indicates Park with Vehicle Moving  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1946 Seat Track Position Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1947 Seat Track Position Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1948 Seat Track Position Switch Circuit Resistance Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1949 Accelerometer Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1950 Accelerometer Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1951 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1952 Yaw Rate Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1953 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1954 Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1955 Steering Angle Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1956 Steering Angle Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1957 Dynamic Stability Control Valve RF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1958 Dynamic Stability Control Valve LF Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1959 Lateral Accelerometer Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1960 Driver Brake Apply Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1961 Park Lamp Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1962 Park Lamp Relay Coil Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
C1963 Stability Control Inhibit Warning  * BGDIAGNOSTICA.COM
C2767 Reserved - TBD  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0001 Driver Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0002 Driver Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0003 Driver Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0004 Driver Knee Bolster Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0005 Collapsible Steering Column Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0010 Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0011 Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0012 Passenger Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0013 Passenger Knee Bolster Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0020 Left Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0021 Left Curtain Deployment Control 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0022 Left Curtain Deployment Control 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0028 Right Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0029 Right Curtain Deployment Control 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B002A Right Curtain Deployment Control 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0030 Second Row Left Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0031 Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0032 Second Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0033 Second Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0038 Second Row Right Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0039 Second Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B003A Second Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B003B Second Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0040 Third Row Left Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0041 Third Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0042 Third Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0043 Third Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0048 Third Row Right Side Airbag Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0049 Third Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B004A Third Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B004B Third Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0050 Driver Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0051 First Row Center Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0052 Passenger Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0053 Second Row Left Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0054 Second Row Center Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0055 Second Row Right Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0056 Third Row Left Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0057 Third Row Center Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0058 Third Row Right Seatbelt Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0060 Driver Seatbelt Tension Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0061 Passenger Seatbelt Tension Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0070 Driver Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0071 First Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0072 Passenger Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0073 Second Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0074 Second Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0075 Second Row Right Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0076 Third Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0077 Third Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0078 Third Row Right Seatbelt Pretensioner Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0079 Driver Seatbelt Pretensioner B Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B007A Passenger Seatbelt Pretensioner B Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0080 Driver Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0081 First Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0082 Passenger Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0083 Second Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0084 Second Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0085 Second Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0086 Third Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0087 Third Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0088 Third Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0090 Left Frontal Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0091 Left Side Restraints Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0092 Left Side Restraints Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0093 Left Side Restraints Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0094 Center Frontal Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0095 Right Frontal Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0096 Right Side Restraints Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0097 Right Side Restraints Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0098 Right Side Restraints Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
B0099 Roll Over Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00A0 Occupant Classification System  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00A1 Occupant Position System  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B0 Driver Seat Occupant Classification Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B1 Driver Seat Occupant Classification Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B2 Driver Seat Occupant Classification Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B3 Driver Seat Occupant Classification Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B4 Driver Seat Occupant Classification Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B5 Driver Seat Track Position Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B6 Driver Seat Recline Position Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B7 Driver Seat Occupant Position Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B8 Driver Seat Occupant Position Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00B9 Driver Seat Occupant Position Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00BA Driver Seat Occupant Position Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00BB Driver Seat Occupant Position Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C0 Passenger Seat Occupant Classification Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C1 Passenger Seat Occupant Classification Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C2 Passenger Seat Occupant Classification Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C3 Passenger Seat Occupant Classification Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C4 Passenger Seat Occupant Classification Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C5 Passenger Seat Track Position Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C6 Passenger Seat Recline Position Restraints Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C7 Passenger Seat Occupant Position Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C8 Passenger Seat Occupant Position Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00C9 Passenger Seat Occupant Position Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00CA Passenger Seat Occupant Position Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00CB Passenger Seat Occupant Position Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D0 Driver Seatbelt Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D1 Passenger Seatbelt Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D2 Restraint System Malfunction Indicator 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D3 Restraint System Malfunction Indicator 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D4 Restraint System Malfunction Audible Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00D5 Restraint System Passenger Disable Indicator  * BGDIAGNOSTICA.COM
B00DF Passenger Restraints Disable Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1200 Climate Control Pushbutton Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1201 Fuel Sender Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1202 Fuel Sender Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1203 Fuel Sender Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1204 Fuel Sender Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1205 EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1207 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1208 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1209 EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1210 EIC Switch-2 Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1211 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1212 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1213 Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1214 Running Board Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1215 Running Board Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1216 Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1217 Horn Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1218 Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1219 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1220 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1222 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1223 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1224 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1225 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1226 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1227 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1228 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1229 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1232 See Manufacturer  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1233 Glass Break Sensor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1234 Mirror Switch Invalid Code  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1235 Window Feedback Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1236 Window Feedback Loss of Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1237 Window Feedback Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1238 Over Temperature Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1239 Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1240 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1241 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1243 Express Window Down Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1244 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1245 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1246 Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1247 Panel Dim Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1248 Passenger's Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1249 Blend Door Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1250 Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1251 Air Temperature Internal Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1252 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1253 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1254 Air Temperature External Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1255 Air Temperature External Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1256 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1257 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1258 Solar Radiation Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1260 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1261 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1262 Servo Motor Defrost Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1263 Servo Motor Vent Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1264 Servo Motor Foot Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1265 Servo Motor Coolair Bypass Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1266 Servo Motor Airintake Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1267 Servo Motor Airintake Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1268 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1269 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1270 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1271 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1272 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1273 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1274 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1275 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1276 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1277 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1278 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1279 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1280 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1281 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1282 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1283 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1284 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1285 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1286 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1287 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1288 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1289 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1290 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1291 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1292 Battery Power Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1293 Battery Power Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1294 Battery Power Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1295 Battery Power Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1296 Power Supply Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1297 Power Supply Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1298 Power Supply Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1299 Power Supply Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1300 Power Door Lock Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1301 Power Door Lock Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1302 Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1303 Accessory Delay Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1304 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1305 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1306 Oil Level Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1307 Oil Level Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1308 Oil Level Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1309 Power Door Lock Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1310 Power Door Unlock Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1311 Power Door Unlock Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1312 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1313 Battery Saver Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1314 Battery Saver Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1316 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1317 Battery Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1318 Battery Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1319 Driver Door Ajar Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1320 Driver Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1321 Driver Door Ajar Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1322 Driver Door Ajar Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1323 Door Ajar Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1324 Door Ajar Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1325 Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1326 Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1327 Passenger Door Ajar Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1328 Passenger Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1329 Passenger Door Ajar Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1330 Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1331 Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1332 Decklid Ajar Rear Door Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1333 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1334 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1335 Door Ajar RR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1336 Door Ajar RR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1337 Door Ajar RR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1338 Door Ajar RR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1339 Chime Input Request Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1340 Chime Input Request Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1341 Power Door Unlock Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1342 ECU Is Defective  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1343 Heated Backlite Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1344 Heated Backlite Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1345 Heated Backlite Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1346 Heated Backlite Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1347 Heated Backlite Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1348 Heated Backlite Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1349 Heated Backlite Relay Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1350 Heated Backlite Relay Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1351 Ignition Key-In Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1352 Ignition Key-In Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1353 Ignition Key-In Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1354 Ignition Key-In Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1355 Ignition Run Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1356 Ignition Run Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1357 Ignition Run Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1358 Ignition Run Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1359 Ignition Run/Acc Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1360 Ignition Run/Acc Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1361 Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1362 Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1363 Ignition Start Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1364 Ignition Start Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1365 Ignition Start Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1366 Ignition Start Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1367 Ignition Tach Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1368 Ignition Tach Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1369 Ignition Tach Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1370 Ignition Tach Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1371 Illuminated Entry Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1372 Illuminated Entry Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1373 Illuminated Entry Relay Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1374 Illuminated Entry Relay Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1375 Oil Change Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1376 Oil Change Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1377 Oil Change Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1378 Oil Change Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1379 Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1380 Oil Change Reset Button Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1381 Oil Change Reset Button Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1382 Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1383 Oil Level Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1384 Oil Level Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1385 Oil Level Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1386 Oil Level Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1387 Oil Temperature Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1388 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1389 Oil Temperature Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1390 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1391 Oil Level Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1392 Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1393 Power Door Memory Lock Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1394 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1395 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1396 Power Door Lock Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1397 Power Door Unlock Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1398 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1399 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1400 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1401 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1402 Driver Power Window Down Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1403 Driver Power Window Up Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1404 Driver Power Window Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1405 Driver Power Window Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1406 Driver Power Window Down Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1407 Driver Power Window Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1408 Driver Power Window Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1409 Driver Power Window Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1410 Driver Power Window Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1411 Driver Power Window Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1412 Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1413 Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1414 Power Window LR Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1415 Power Window LR Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1416 Power Window LR Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1417 Power Window LR Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1418 Passenger Power Window Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1419 Passenger Power Window Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1420 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1421 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1422 Power Window RR Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1423 Power Window RR Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1424 Power Window RR Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1425 Power Window RR Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1426 Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1427 Lamp Seat Belt Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1429 Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1430 Seat Belt Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1431 Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1432 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1433 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1434 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1435 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1436 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1437 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1438 Wiper Mode Select Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1439 Wiper Mode Select Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1440 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1441 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1442 Door Handle Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1443 Door Handle Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1444 Door Handle Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1445 Door Handle Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1446 Wiper Park Sense Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1447 Wiper Park Sense Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1448 Wiper Park Sense Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1449 Wiper Park Sense Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1450 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1451 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1452 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1453 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1454 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1455 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1456 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1457 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1458 Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1459 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1460 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1461 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1462 Seat Belt Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1463 Seat Belt Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1464 Seat Belt Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1465 Wiper Brake/Run Relay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1466 Wiper Hi/Low Speed Not Switching  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1467 Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1468 Chime Input Request Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1469 Chime Input Request Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1470 Lamp Headlamp Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1471 Lamp Headlamp Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1472 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1473 Wiper Low Speed Circuit Motor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1474 Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1475 Accessory Delay Relay Contact Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1476 Wiper High Speed Circuit Motor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1477 Wiper Hi/Low Circuit Motor Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1478 Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1479 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1480 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1481 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1482 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1483 Brake Pedal Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1484 Brake Pedal Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1485 Brake Pedal Input Circuit Battery Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1486 Brake Pedal Input Circuit Ground Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1487 Door Handle Right Front Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1488 Door Handle Right Front Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1489 Door Handle Right Front Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1490 Door Handle Right Front Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1491 Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1492 Ignition Cylinder Sensor Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1493 Ignition Cylinder Sensor Battery Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1494 Ignition Cylinder Sensor Ground Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1495 Decklid Punch-Out Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1496 Decklid Punch-Out Sensor Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1497 Decklid Punch-Out Sensor Battery Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1498 Decklid Punch-Out Sensor Ground Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1500 Lamp Turn Signal Left Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1501 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1502 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1504 Lamp Turn Signal Right Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1505 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1506 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1507 Flash To Pass Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1508 Flash To Pass Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1509 Flash To Pass Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1510 Flash To Pass Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1511 Driver Door Handle Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1512 Driver Door Handle Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1513 Driver Door Handle Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1514 Driver Door Handle Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1515 Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1516 Seat Driver Occupied Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1517 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1518 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1519 Hood Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1520 Hood Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1521 Hood Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1522 Hood Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1523 Keyless Entry Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1524 Keyless Entry Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1525 Keyless Entry Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1526 Keyless Entry Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1527 Memory Set Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1528 Memory Set Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1529 Memory Set Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1530 Memory Set Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1531 Memory 1 Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1532 Memory 1 Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1533 Memory 1 Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1534 Memory 1 Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1535 Memory 2 Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1536 Memory 2 Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1537 Memory 2 Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1538 Memory 2 Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1539 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1540 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1541 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1542 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1543 Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1544 Seat Direction Switch Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1545 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1546 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1547 Power Window Master Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1548 Power Window Master Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1549 Power Window Master Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1550 Power Window Master Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1551 Decklid Release Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1552 Decklid Release Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1553 Decklid Release Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1554 Decklid Release Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1555 Ignition Run/Start Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1556 Ignition Run/Start Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1557 Ignition Run/Start Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1558 Ignition Run/Start Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1559 Door Lock Cylinder Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1560 Door Lock Cylinder Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1561 Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1562 Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1563 Door Ajar Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1564 Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1565 Door Ajar Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1566 Door Ajar Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1567 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1568 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1569 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1570 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1571 Door Ajar LR Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1572 Door Ajar LR Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1573 Door Ajar LR Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1574 Door Ajar LR Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1575 Lamp Park Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1576 Lamp Park Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1577 Lamp Park Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1578 Lamp Park Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1579 Dim Panel Increase Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1580 Dim Panel Increase Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1581 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1582 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1583 Dim Panel Decrease Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1584 Dim Panel Decrease Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1585 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1586 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1587 Autolamp Delay Increase Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1588 Autolamp Delay Increase Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1589 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1590 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1591 Autolamp Delay Decrease Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1592 Autolamp Delay Decrease Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1593 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1594 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1595 Ignition Switch Illegal Input Code  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1596 Service Continuous Codes  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1597 Driver's Seat Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1598 Driver's Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1599 Passenger's Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1602 PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1603 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1604 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1605 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1606 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1607 Illuminated Entry Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1608 Illuminated Entry Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1609 Illuminated Entry Input Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1610 Illuminated Entry Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1611 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1612 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1613 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1615 Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1616 Wiper Rear Disable Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1617 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1618 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1619 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1620 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1621 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1622 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1623 Lamp Keypad Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1624 Lamp Keypad Output Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1625 Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1626 Lamp Keypad Output Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1627 PRNDL Reverse Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1628 PRNDL Reverse Input Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1629 PRNDL Reverse Input Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1630 PRNDL Reverse Input Short Circuit To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1631 Mirror Driver Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1632 Mirror Driver Left Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1633 Mirror Driver Left Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1634 Mirror Driver Left Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1635 Mirror Driver Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1636 Mirror Driver Right Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1637 Mirror Driver Right Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1638 Mirror Driver Right Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1639 Mirror Passenger Left Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1640 Mirror Passenger Left Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1641 Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1642 Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1643 Mirror Passenger Right Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1644 Mirror Passenger Right Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1645 Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1646 Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1647 Seat Driver Recline Forward Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1648 Seat Driver Recline Forward Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1649 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1650 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1651 Seat Driver Recline Backward Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1652 Seat Driver Recline Backward Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1653 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1654 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1655 Seat Driver Rear Up Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1656 Seat Driver Rear Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1657 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1658 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1659 Seat Driver Front Up Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1660 Seat Driver Front Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1661 Seat Driver Front Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1662 Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1663 Seat Driver Front Up/Down Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1664 Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1665 Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1666 Seat Driver Recline Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1667 Mirror Driver Up/Down Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1668 Mirror Driver Right/Left Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1669 Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1670 Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1671 Battery Module Voltage Out Of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1672 Seat Driver Occupied Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1673 Seat Driver Occupied Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1674 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1675 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1676 Battery Pack Voltage Out Of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1677 Alarm Panic Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1678 Alarm Panic Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1679 Alarm Panic Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1680 Alarm Panic Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1682 PATS Is Disabled (Check Link Between PATS And Transponder)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1683 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1684 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1685 Lamp Dome Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1686 Lamp Dome Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1687 Lamp Dome Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1688 Lamp Dome Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1689 Autolamp Delay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1690 Autolamp Delay Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1691 Autolamp Delay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1692 Autolamp Delay Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1693 Autolamp On Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1694 Autolamp On Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1695 Autolamp On Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1696 Autolamp On Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1697 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1698 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1699 Passenger's Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1700 Passenger's Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1701 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1702 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1703 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1704 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1705 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1706 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1707 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1708 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1709 Seat Driver Front Up Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1710 Seat Driver Front Up Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1711 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1712 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1713 Seat Driver Front Down Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1714 Seat Driver Front Down Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1715 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1716 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1717 Seat Driver Forward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1718 Seat Driver Forward Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1719 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1720 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1721 Seat Driver Rearward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1722 Seat Driver Rearward Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1723 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1724 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1725 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1726 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1727 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1728 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1729 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1730 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1731 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1732 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1733 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1734 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1735 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1736 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1737 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1738 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1739 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1740 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1741 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1742 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1743 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1744 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1745 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1746 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1747 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1748 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1749 Park/Neutral Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1750 Park/Neutral Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1751 Park/Neutral Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1752 Park/Neutral Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1753 Hazard Flash Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1754 Hazard Flash Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1755 Hazard Flash Output Circuit Short Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1756 Hazard Flash Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1757 Seat Driver Rear Down Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1758 Seat Driver Rear Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1759 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1760 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1761 Seat Driver Front Down Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1762 Seat Driver Front Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1763 Seat Driver Front Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1764 Seat Driver Front Down Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1765 Seat Driver Forward Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1766 Seat Driver Forward Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1767 Seat Driver Forward Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1768 Seat Driver Forward Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1769 Seat Driver Backward Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1770 Seat Driver Backward Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1771 Seat Driver Backward Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1772 Seat Driver Backward Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1773 Mirror Driver Up Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1774 Mirror Driver Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1775 Mirror Driver Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1776 Mirror Driver Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1777 Driver's Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1778 Mirror Driver Down Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1779 Mirror Driver Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1780 Mirror Driver Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1781 Mirror Driver Down Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1782 Mirror Passenger Up Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1783 Mirror Passenger Up Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1784 Mirror Passenger Up Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1785 Mirror Passenger Up Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1786 Mirror Passenger Down Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1787 Mirror Passenger Down Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1788 Mirror Passenger Down Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1789 Mirror Passenger Down Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1790 Autolamp Sensor Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1791 Autolamp Sensor Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1792 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1793 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1794 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1795 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1796 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1797 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1798 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1799 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1800 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1801 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1802 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1803 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1804 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1805 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1806 Lamp Tail Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1807 Lamp Tail Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1808 Lamp Tail Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1809 Lamp Tail Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1810 Lamp Backup Switch Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1811 Lamp Backup Switch Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1812 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1813 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1814 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1815 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1816 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1817 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1818 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1819 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1820 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1821 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1822 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1823 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1824 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1825 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1826 Wiper Rear High Limit Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1827 Wiper Rear High Limit Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1828 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1829 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1830 Door Unlock Disarm Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1831 Door Unlock Disarm Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1832 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1833 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1834 Door Unlock Disarm Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1835 Door Unlock Disarm Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1836 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1837 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1838 Battery Saver Power Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1839 Wiper Rear Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1840 Wiper Front Power Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1841 Wiper Front Power Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1842 Wiper Front Power Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1843 Wiper Front Power Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1844 Phone Handset Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1845 Ignition Tamper Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1846 Ignition Tamper Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1847 Ignition Tamper Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1848 Ignition Tamper Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1849 Climate Control Temperature Differential Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1850 Climate Control Temperature Differential Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1851 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1852 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1853 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1854 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1855 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1856 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1857 Climate Control On/Off Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1858 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1859 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1860 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1861 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1862 Climate Control A/C Lock Sensor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1863 Ground ECU Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1864 Battery Power Supply ECU Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1865 Battery Power Supply ECU Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1866 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1867 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1868 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1869 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1870 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1871 Passenger Air Bag Disable Module Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1872 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1873 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1874 Cellular Phone Handset Not Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1875 Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1876 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1877 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1878 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1879 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1880 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1881 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1882 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1883 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1884 PAD Warning Lamp Inoperative  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1885 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1886 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1887 Air Bag Driver Circuit Resistance Low or Shorted Together  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1888 Air Bag Passenger Circuit Resistance Low or Shorted Together  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1889 Passenger Airbag Disable Module Sensor Obstructed  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1890 PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1891 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1892 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1893 GPS Antenna Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1894 Wiper Rear Motor Speed Sense Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1895 Driver's / Passenger's Door Ajar Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1896 Driver's / Passenger's Door Ajar Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1897 Horn Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1898 Chime Input #2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1899 Microphone Input Signal Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1900 Driver Side Airbag Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1901 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1902 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1903 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1904 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1905 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1906 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1907 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1908 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1909 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1910 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1911 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1912 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1913 Air Bag Driver/Passenger Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1914 Air Bag Crash Sensors #1 / #2 Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1915 Air Bag Driver Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1916 Air Bag Driver Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1917 Air Bag Memory Clear Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1918 Air Bag Memory Clear Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1919 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1920 Air Bag Passenger Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1921 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1922 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1923 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1924 Air Bag Internal Diagnostic Monitor Fault or System Disarm Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1925 Air Bag Passenger Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1926 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1927 Passenger Side Airbag Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1928 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1929 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1930 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1931 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1932 Air Bag Driver Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1933 Air Bag Passenger Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1934 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1935 Air Bag Passenger Inflator Circuit Resistance Low on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1936 Air Bag Driver Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1937 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1938 Air Bag Passenger Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1939 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1941 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1942 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1943 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1944 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1945 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1946 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1947 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1948 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1949 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1950 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1951 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1952 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1953 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1954 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1955 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1956 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1957 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1958 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1959 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1960 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1961 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1962 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1963 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1964 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1965 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1966 A/C Post Heater Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1967 A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1968 A/C Water Pump Detection Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1969 A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1970 Passenger Seatback Forward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1971 Passenger Seatback Rearward Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1972 Passenger Rear Seat Up Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1973 Passenger Rear Seat Down Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1974 Passenger's Seat Recline Forward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1975 Passenger's Seat Recline Back Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1976 Passenger's Seat Forward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1977 Passenger's Front Seat Up Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1978 Passenger's Front Seat Down Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1979 Passenger Seat Rearward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1980 Bulb - Outage Condition Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1981 Memory Off Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1982 Driver's Door Unlock Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1983 Driver's Door Unlock Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1984 Seat Switch Lumbar Inflate Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1985 Seat Switch Lumbar Deflate Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1986 Driver's Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1987 Pedal Forward / Rearward Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1988 Pedal Position Forward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1989 Pedal Position Rearward Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1990 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1991 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1992 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1993 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1994 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1995 Driver Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1996 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1997 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1998 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B1999 Passenger Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2101 Head Rest Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2102 Antenna Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2103 Antenna Not Connected  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2104 Door Passenger Key Cylinder Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2105 Throttle Position Input Out of Range Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2106 Throttle Position Input Out of Range High  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2107 Front Wiper Motor Relay Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2108 Trunk Key Cylinder Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2109 Heated Wind Shield Relay Short to Vbatt (changed from Failure 2/6/97)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2110 Front Wiper Motor Relay Circuit Open (changed from Failure 2/6/97)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2111 All Door Lock Input Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2112 Door Driver Set Switch Stuck Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2113 Heated Windshield Input Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2114 Front Washer Input Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2115 Rear Washer Input Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2116 Door Driver Reset Switch Stuck Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2117 Driver Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2118 Passenger Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2119 Compressor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2120 Door Passenger Set Switch Stuck Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2122 Driver Side Satellite Communication Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2123 Passenger Side Satellite Communication Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2124 Door Passenger Reset Switch Stuck Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2128 Central Lock Motor Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2129 Central Lock Feedback Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2130 Double Lock Timeout Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2131 Double Lock Feedback Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2132 Dimmer switch Circuit Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2133 Brake Motor Warning lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2134 Brake Motor Warning lamp Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2135 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2136 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2139 Data Mismatch (receive data does not match what was expected)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2141 NVM Configuration Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2142 NVM TIC Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2143 NVM Memory Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2144 NVM Alarm Data Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2145 NVM RF HR Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2146 Seat Recline Motor Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2148 PWM Input Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2149 Seat Front Vertical Motor Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2150 Power Supply #1 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2151 Power Supply #2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2152 Seat Rear Vertical Motor Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2153 Rear Echo Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2154 Front Echo Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2155 Seat Horizontal Motor Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2156 Rear Doppler Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2157 Front Doppler Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2158 Seat Recline Motor Memory Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2159 Memory #1 output Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2160 Memory #1 output Short to VBatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2161 Seat Front Vertical Motor Memory Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2162 Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2163 Clutch Position Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2164 Seat Rear Vertical Motor Memory Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2165 Gear shift position Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2166 Gear select position Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2167 Seat Horizontal Motor Memory Position Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2168 Unable to confirm Unlock Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2169 Unable to confirm lock Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2170 Steering Column Lock Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2172 Inertia Switch input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2174 Window Driver Rear Remote Up Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2175 A/C Request Signal Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2176 Overdrive switch circuit short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2178 Window Driver Rear Remote Down Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2179 Front Wiper Select Switch "A" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2180 Front Wiper Select Switch "B" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2181 Front Wiper Select Switch "C" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2182 Window Passenger Front Remote Up Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2183 Front Wiper Select Switch "H" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2184 Front Wiper Select Switch "W" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2185 Rear Wiper Select Switch "D" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2186 Window Passenger Front Remote Down Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2187 Rear Wiper Select Switch "B" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2188 Rear Wiper Select Switch "E" Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2190 Window Passenger Rear Remote Up Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2194 Window Passenger Rear Remote Down Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2195 Driver Window Up / Down Power Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2196 Passenger Window Up / Down Power Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2197 TV Module Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2198 TrafficMaster Module Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2199 VICS Module Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2200 No Communication to TV Module (No Fitting of TV)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2201 No Communication With Traffic MasterModule  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2202 No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2203 CD-ROM Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2204 GPS Antenna Connection Open or Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2205 GPS Receiver Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2206 Gyroscope Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2207 ECU ROM Checksum Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2208 Communication Link to Display and Switch Module Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2209 Interior Lamp Override Switch Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2210 Interior Lamp Override Switch Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2211 Low Coolant Lamp Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2214 Window Passenger Front Up Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2215 Window Passenger Front Down Switch Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2219 Window Driver Front Current Feedback Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2220 Window Driver Rear Current Feedback Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2221 Window Passenger Front Current Feedback Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2222 Window Passenger Rear Current Feedback Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2223 Mirror Driver Drive Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2224 Mirror Passenger Drive Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2225 Front Crash Sensor Mount Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2226 Front Crash Sensor Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2227 Front Crash Sensor Driver Communications Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2228 Air Bag Driver Circuit Short to Ground - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2229 Air Bag Passenger Circuit Short to Ground - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2230 Air Bag Driver Circuit Short to Battery - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2231 Air Bag Passenger Circuit Short to Battery - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2232 Air Bag Driver Circuit Open - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2233 Air Bag passenger Circuit Open - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2234 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib - Loop #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2236 Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2237 Vehicle Signal indicating Park While VSS Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2238 Power Cable For Power Sliding Door Broken  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2239 Rear Cargo Door Set Switch Stuck (Short to Ground)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2240 Rear Cargo Door Reset Switch Stuck (Short to Ground)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2241 Rear Cargo Door Lock Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2242 Rear Cargo Door Unlock Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2243 Driver Rear Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2244 Driver Sliding Door Ajar Circuit Short to GND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2245 Passenger Rear Door Ajar Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2246 Passenger Sliding Door Ajar Circuit Short to GND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2247 EV Battery Pack Temperature Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2248 Heated Windshield Relay Coil Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2249 Head Lamp Relay Coil Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2250 All Doors Unlock Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2251 Parklamp Output Relay Driver Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2252 Parklamp Output Relay Dirver Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2300 Seat Driver Memory Position Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2301 Seat Passenger Memory Position Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2302 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2303 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2304 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2305 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2306 Seat Headrest Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2310 Mirror Driver Memory Position Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2311 Mirror Passenger Memory Position Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2312 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2313 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2314 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2315 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2316 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2317 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2318 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2319 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2320 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2321 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2322 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2323 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2324 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2325 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2326 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2327 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2328 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2329 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2330 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2331 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2332 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2333 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2334 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2335 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2336 Mirror Switch Assembly Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2337 Mirror Switch Assembly Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2338 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2339 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2340 Column Reach Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2341 Column Tilt Motor Stalled  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2342 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2343 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2344 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2345 Seat Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2346 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2347 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2348 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2349 Mirror Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2350 Steering Column Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2351 Steering Column Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2352 Driver Memory Power Switch Indicator Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2353 Driver Mirror Power Driver Circuit Short Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2354 Driver Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2355 Passenger Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2357 Driver Window Down Current Sense Low Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2362 Remote Open/Close signal Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2363 Optical Sensor System Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2364 Fuel Filler Door Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2365 B-pillar Power Sliding Door Open/Close Switch Input Ckt Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2366 IP Power Sliding Door Open/Close switch Ckt Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2367 Power Sliding Door Override Switch Input Ckt Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2368 Steering Column Switch Circuit Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2369 Chime OUTPUT Request Ckt Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2373 LED #1 Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2374 Power Sliding Detent (Latch) Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2380 Heater Coolant Temp sensor circuit Short to GND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2381 Heater Coolant Temp sensor circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2384 Audio Reverse Aid Mute Input Ckt Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2385 Audio Navigation Mute Input Ckt Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2401 Audio Tape Deck Mechanism Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2402 Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2403 Audio CD/DJ Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2404 Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2405 Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2406 Audio Single-Disc CD Player Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2416 Climate Control Recirculation Actuator Out of Limits  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2425 Remote Keyless Entry Out of Synchronization  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2426 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2427 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2428 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2429 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2431 Transponder Programming Failed  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2432 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2433 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2434 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2435 Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2436 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2437 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2438 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2439 Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2440 Passenger Side, Side crash sensor mount fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2441 Driver Side, Side crash sensor mount fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2442 Intrusion Sensor Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2443 Performance Mode Switch Circuit failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2444 Driver Side Crash Sensor Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2445 Passenger Side Crash Sensor Internal Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2446 RESCU/VEMS Input Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2447 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2448 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2449 Aux Heater Glow Plug Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2450 Aux Heater Glow Plug Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2451 Aux Heater Fuel Pump Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2452 Aux Heater Fuel Pump Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2453 Aux Heater Blower Fan Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2454 Aux Heater Blower Fan Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2455 Aux Heater Blower Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2456 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2457 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2458 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2459 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2460 Aux Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2461 Aux Heater Flame Sensor Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2462 Aux Heater Flame Out Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2463 Aux Heater Overheat Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2464 Aux Heater Start Time Exceeded  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2465 Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked (same as below ?)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2466 Aux Heater Overheat Counter Overrun/System Locked  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2467 Aux Heater Cool Down Time Exceeded (may be con to a453-5 )  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2468 Aux Heater Coolant Pump Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2469 Aux Heater Coolant Pump Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2470 Interior Fan Control Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2471 Interior Fan Control Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2472 Fog Lamp Switch Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2473 Passenger Door Disarm Switch ckt Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2474 Passenger Door Lock Switch Circuit Shorted to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2475 Passenger Door Unlock Switch Circuit Shorted to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2476 RADIO PRESENT SWITCH Ckt Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2477 Module Configuration Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2478 ANTI THEFT INPUT SIGNAL SHORT TO GROUND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2479 BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2480 LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2481 Convertible Top Up/Down switch Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2482 RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2483 Enable Signal Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2484 Disable Signal Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2485 LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2487 RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2489 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2490 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2491 RF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2492 Already Programmed (Test Mode DTC Only !!!)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2493 LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2494 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Batt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2495 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2496 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2499 COURTESY LAMP OUTPUT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2500 COURTESY LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2501 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2502 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2503 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2504 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2505 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2506 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2507 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2508 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2509 Rear Fog Lamp Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2510 Main Blower Motor Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2511 Horn Output Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2512 Front Fog Lamp Relay Ckt Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2513 Blower (Fan) Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2514 Blower (Fan) Circuit Short to Vbatt  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2515 Heater Blower Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2516 Blower Control Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2517 Emergency Power Off System Faulted  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2518 Compressor Overtemp Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2519 High Mount Stop Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2520 High Mount Stop Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2523 License Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2524 License Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2525 Left Rear Backup Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2526 Left Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2527 Left Rear Stop lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2528 Left Rear Stop lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2529 Left Rear Turn Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2530 Left Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2531 Right Rear Backup Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2532 Right Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2533 Right Rear Stop lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2534 Right Rear Stop lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2535 Right Rear Turn Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2536 Right Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2539 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2540 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2543 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2544 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2545 System Power Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2546 System Power Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2550 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2553 Disable Signal Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2554 LAMP DOME OUTPUT Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2555 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2556 Enable Signal Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2557 Left Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2558 Right Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2559 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2560 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2561 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2562 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2563 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2564 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2565 Right Tail Lamp Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2566 Right Tail Lamp Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2567 Reverse Mirror Output Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2568 Reverse Mirror Output Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2569 Liftgate Disarm Switch Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2570 Right Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2571 Left Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2580 Aux Blower Sense Switch Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2581 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2582 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2583 Child Seat Detection Circuit Short to Ground  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2584 Child Seat Detection Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2585 Anti Theft Input Signal Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2586 Headlamp Mode Select Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2587 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2588 Child Seat Detection Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2589 Unexpected Door Reversal During Close  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2590 Vehicle Park/Speed Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2591 Detent Signal Missing During Unlatch  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2592 PSD Not Fully Closed (Module Commanded Successfully)  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2593 Power Sliding Door Opened During Module Close Command  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2594 No Movement Detected After an Unlatch During Power Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2595 Anti Theft Input Signal Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2596 Headlamp Aim Output Relay Circuit Short To Battery  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2597 Headlamp Aim Output Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2598 Headlamp Relay Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2599 Tailgate Release Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2600 Double Locking Door Motor Frozen  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2601 No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2602 Missing Latch Signal During Power Sliding Door Unlatch  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2603 PSD Not Fully Closed During Self-Test  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2604 Power Sliding Door On/Off Switch Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2605 Disable Signal Open Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
B2606 A/C Temperature Sensor Out of Range  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0005 Fuel Shutoff Valve A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0006 Fuel Shutoff Valve A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0007 Fuel Shutoff Valve A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0008 Engine Position System Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0009 Engine Position System Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P000A A Camshaft Position Slow Response Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P000B B Camshaft Position Slow Response Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P000C A Camshaft Position Slow Response Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P000D B Camshaft Position Slow Response Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0011 A Camshaft Position Timing Over -Advanced or System Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0012 A Camshaft Position Timing Over - Retarded Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0013 B Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0014 B Camshaft Position Timing Over -Advanced or System Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0015 B Camshaft Position Timing Over - Retarded Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0021 A Camshaft Position Timing Over -Advanced or System Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0022 A Camshaft Position Timing Over - Retarded Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0023 B Camshaft Position Actuator Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0024 B Camshaft Position Timing Over -Advanced or System Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0025 B Camshaft Position Timing Over - Retarded Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0032 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0033 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0034 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0035 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0036 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0038 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0039 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0042 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0043 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0044 HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0045 Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0046 Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0047 Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0048 Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0049 Turbocharger / Supercharger Turbine Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004A Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004B Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004C Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004D Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004E Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P004F Turbocharger / Supercharger Boost Control Solenoid B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0050 HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0052 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0053 HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0054 HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0055 HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0056 HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0057 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0058 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0059 HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0060 HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0061 HO2S Heater Resistance Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0062 HO2S Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0063 HO2S Heater Control Circuit Low Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0064 HO2S Heater Control Circuit High Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0065 Air Assisted Injector Control Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0068 MAP / MAF Throttle Position Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P006A MAP Mass or Volume Air Flow Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P006B MAP Exhaust Pressure Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P006C MAP Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P006D Barometric Pressure Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0087 Fuel Rail / System Pressure Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0088 Fuel Rail / System Pressure Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0093 Fuel System Leak Detected Large Leak  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0094 Fuel System Leak Detected Small Leak  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P009A Intake Air Temperature / Ambient Air Temperature Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0100 Mass or Volume Air Flow A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0101 Mass or Volume Air Flow A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0102 Mass or Volume Air Flow A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0103 Mass or Volume Air Flow A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0104 Mass or Volume Air Flow A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0105 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0106 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0107 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0108 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0109 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010A Mass or Volume Air Flow B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010B Mass or Volume Air Flow B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010C Mass or Volume Air Flow B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010D Mass or Volume Air Flow B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010E Mass or Volume Air Flow B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P010F Mass or Volume Air Flow Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0116 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0117 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0118 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0119 Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P011A Engine Coolant Temperature Sensor 1/2 Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0120 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0121 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0122 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0123 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0124 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchA CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0127 Intake Air Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0129 Barometric Pressure Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012A Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012B Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012C Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012D Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P012E Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0130 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0136 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0142 O2 Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0148 Fuel Delivery Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0149 Fuel Timing Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0150 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0156 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0162 O2 Sensor Circuit Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0168 Fuel Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0169 Incorrect Fuel Composition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0170 Fuel Trim Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0171 System Too Lean Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0172 System Too Rich Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0173 Fuel Trim Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0174 System Too Lean Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0175 System Too Rich Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018A Fuel Pressure Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018B Fuel Pressure Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018C Fuel Pressure Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018D Fuel Pressure Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P018E Fuel Pressure Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0195 Engine Oil Temperature Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0200 Injector Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0201 Injector Circuit / Open Cylinder 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0202 Injector Circuit / Open Cylinder 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0203 Injector Circuit / Open Cylinder 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0204 Injector Circuit / Open Cylinder 4  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0205 Injector Circuit / Open Cylinder 5  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0206 Injector Circuit / Open Cylinder 6  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0207 Injector Circuit / Open Cylinder 7  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0208 Injector Circuit / Open Cylinder 8  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0209 Injector Circuit / Open Cylinder 9  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020A Cylinder 1 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020B Cylinder 2 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020C Cylinder 3 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020D Cylinder 4 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020E Cylinder 5 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P020F Cylinder 6 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0210 Injector Circuit / Open Cylinder 10  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0211 Injector Circuit / Open Cylinder 11  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0212 Injector Circuit / Open Cylinder 12  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0213 Cold Start Injector 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0214 Cold Start Injector 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0215 Engine Shutoff Solenoid  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0216 Injector / Injection Timing Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0217 Engine Coolant Over Temperature Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0218 Transmission Fluid Over Temperature Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0219 Engine Overspeed Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021A Cylinder 7 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021B Cylinder 8 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021C Cylinder 9 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021D Cylinder 10 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021E Cylinder 11 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P021F Cylinder 12 Injection Timing  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0220 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0221 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0222 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0223 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0224 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchB CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0225 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch C Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0226 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch C Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0227 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0228 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0229 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchC CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022A Charge Air Cooler Bypass Control A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022B Charge Air Cooler Bypass Control A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022C Charge Air Cooler Bypass Control A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022D Charge Air Cooler Bypass Control B Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022E Charge Air Cooler Bypass Control B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P022F Charge Air Cooler Bypass Control B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0230 Fuel Pump Primary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0234 Turbocharger / Supercharger Overboost Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0235 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0236 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0237 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0238 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0239 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023A Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023B Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023C Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023D Manifold Absolute Pressure Turbocharger / Supercharger Boost Sensor A Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P023E Manifold Absolute Pressure Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0240 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0241 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0242 Turbocharger / Supercharger Boost Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0243 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0244 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0245 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0246 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0247 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0248 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0249 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid B Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024A Charge Air Cooler Bypass Control A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024B Charge Air Cooler Bypass Control A Stuck  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024C Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024D Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024E Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P024F Charge Air Cooler Bypass Position Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0250 Turbocharger / Supercharger Wastegate Solenoid B High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control A (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control A Range / Performance (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control A Low (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control A High (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control B (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control B Range / Performance (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control B Low (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control B High (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P025A Fuel Pump Module Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P025B Fuel Pump Module Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P025C Fuel Pump Module Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P025D Fuel Pump Module Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent (Cam / Rotor / Injector)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0263 Cylinder 1 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0266 Cylinder 2 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0269 Cylinder 3 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0272 Cylinder 4 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0275 Cylinder 5 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0278 Cylinder 6 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0281 Cylinder 7 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0284 Cylinder 8 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0287 Cylinder 9 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0290 Cylinder 10 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0293 Cylinder 11 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0296 Cylinder 12 Contribution / Balance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0297 Vehicle Overspeed Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0298 Engine Oil Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0299 Turbocharger / Supercharger Underboost  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0300 Random / Multiple Cylinder Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0310 Cylinder 10 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0313 Misfire Detected With Low Fuel  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0317 Rough Road Hardware Not Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0318 Rough Road Sensor A Signal Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0319 Rough Road Sensor B Signal Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0320 Ignition / Distributor Engine Speed Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0321 Ignition / Distributor Engine Speed Input Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0322 Ignition / Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0323 Ignition / Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0324 Knock Control System Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range / Performance Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0341 Camshaft Position Sensor A Circuit Range / Performance Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0342 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0343 Camshaft Position Sensor A Circuit High Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0344 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent Bank 1 or Single Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0345 Camshaft Position Sensor A Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0346 Camshaft Position Sensor A Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0347 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0348 Camshaft Position Sensor A Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0349 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0350 Ignition Coil Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0351 Ignition Coil A Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0352 Ignition Coil B Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0353 Ignition Coil C Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0354 Ignition Coil D Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0355 Ignition Coil E Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0356 Ignition Coil F Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0357 Ignition Coil G Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0358 Ignition Coil H Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0359 Ignition Coil I Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0360 Ignition Coil J Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0361 Ignition Coil K Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0362 Ignition Coil L Primary / Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0363 Misfire Detected Fueling Disabled  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0365 Camshaft Position Sensor B Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0366 Camshaft Position Sensor B Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0367 Camshaft Position Sensor B Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0368 Camshaft Position Sensor B Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0369 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent / Erratic Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulse  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent / Erratic Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0380 Glow Plug / Heater Circuit A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0381 Glow Plug / Heater Indicator Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0382 Glow Plug / Heater Circuit B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0383 Glow Plug Control Module Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0384 Glow Plug Control Module Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0390 Camshaft Position Sensor B Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0391 Camshaft Position Sensor B Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0392 Camshaft Position Sensor B Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0393 Camshaft Position Sensor B Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0394 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040B Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040C Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040D Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040E Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P040F Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0410 Secondary Air Injection System  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0418 Secondary Air Injection System Control A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0419 Secondary Air Injection System Control B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041A Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041B Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041C Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041D Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P041E Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0425 Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0426 Catalyst Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0427 Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0428 Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0429 Catalyst Heater Control Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P042A Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P042B Catalyst Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P042C Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P042D Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0435 Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0436 Catalyst Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0437 Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0438 Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0439 Catalyst Heater Control Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043A Catalyst Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043B Catalyst Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043C Catalyst Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043D Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043E Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice Low Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P043F Evaporative Emission System Leak Detection Reference Orifice High Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0440 Evaporative Emission System  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0445Evaporative EmissionSystem PurgeControlValve CircuitShorted  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0449 Evaporative Emission System Vent Valve / Solenoid Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor / Switch Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0457 EvaporativeEmission System LeakDetected(fuelcap loose /off)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0460 Fuel Level Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0461 Fuel Level Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0462 Fuel Level Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0463 Fuel Level Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0464 Fuel Level Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0470 Exhaust Pressure Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0471 Exhaust Pressure Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0472 Exhaust Pressure Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0473 Exhaust Pressure Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0474 Exhaust Pressure Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0475 Exhaust Pressure Control Valve  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047A Exhaust Pressure Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047B Exhaust Pressure Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047C Exhaust Pressure Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047D Exhaust Pressure Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P047E Exhaust Pressure Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0480 Fan 1 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0481 Fan 2 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0482 Fan 3 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0483 Fan Rationality Check  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0484 Fan Circuit Over Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0485 Fan Power / Ground Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A Range /  * BGDIAGNOSTICA.COM
Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0493 Fan Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0494 Fan Speed Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0495 Fan Speed High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0500 Vehicle Speed Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0501 Vehicle Speed Sensor A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0502 Vehicle Speed Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0503 Vehicle Speed Sensor A Intermittent / Erratic / High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0504 Brake Switch A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0505 Idle Air Control System  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0508 Idle Air Control System Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0509 Idle Air Control System Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P050A Cold Start Idle Air Control System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P050B Cold Start Ignition Timing Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P050C Cold Start Engine Coolant Temperature Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P050D Cold Start Rough Idle  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0510 Closed Throttle Position Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0511 Idle Air Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0512 Starter Request Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0513 Incorrect Immobilizer Key  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0515 Battery Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0519 Idle Air Control System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0520 Engine Oil Pressure Sensor / Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0521 Engine Oil Pressure Sensor / Switch Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0522 Engine Oil Pressure Sensor / Switch Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0523 Engine Oil Pressure Sensor / Switch High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0524 Engine Oil Pressure Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0526 Fan Speed Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0534 A/C Refrigerant Charge Loss  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P053A Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P053B Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P053C Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0540 Intake Air Heater A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0541 Intake Air Heater A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0542 Intake Air Heater A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0543 Intake Air Heater A Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0550 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0551 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0552 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0553 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0554 Power Steering Pressure Sensor / Switch Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0560 System Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0561 System Voltage Unstable  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0562 System Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0563 System Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0564 Cruise Control Multi - Function Input A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0565 Cruise Control On Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0566 Cruise Control Off Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0567 Cruise Control Resume Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0568 Cruise Control Set Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0569 Cruise Control Coast Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P056A Cruise Control Increase Distance Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P056B Cruise Control Decrease Distance Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0570 Cruise Control Accelerate Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0571 Brake Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0572 Brake Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0573 Brake Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0574 Cruise Control System Vehicle Speed Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0575 Cruise Control Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0576 Cruise Control Input Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0577 Cruise Control Input Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0578 Cruise Control Multi - Function Input A Circuit Stuck  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0579 Cruise Control Multi -Function Input A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0580 Cruise Control Multi - Function Input A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0581 Cruise Control Multi - Function Input A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0585 Cruise Control Multi - Function Input A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0586 Cruise Control Vent Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0589 Cruise Control Multi - Function Input B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0590 Cruise Control Multi - Function Input B Circuit Stuck  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0591 Cruise Control Multi -Function Input B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0592 Cruise Control Multi - Function Input B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0593 Cruise Control Multi - Function Input B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0594 Cruise Control Servo Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0597 Thermostat Heater Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0599 Thermostat Heater Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0600 Serial Communication Link  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0602 Control Module Programming Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0606 ECM/PCM Processor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0607 Control Module Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0608 Control Module VSS Output A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0609 Control Module VSS Output B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060A Internal Control Module Monitoring Processor Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060B Internal Control Module A/D Processing Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060C Internal Control Module Main Processor Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060D Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060E Internal Control Module Throttle Position Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P060F Internal Control Module Coolant Temperature Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0610 Control Module Vehicle Options Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0611 Fuel Injector Control Module Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0613 TCM Processor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0614 ECM/TCM Incompatible  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0615 Starter Relay Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0616 Starter Relay Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0617 Starter Relay Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061A Internal Control Module Torque Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061B Internal Control Module Torque Calculation Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061C Internal Control Module Engine RPM Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061D Internal Control Module Engine Air Mass Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061E Internal Control Module Brake Signal Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P061F Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0620 Generator Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0621 Generator Lamp / L Terminal Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0622 Generator Field / F Terminal Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0623 Generator Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0625 Generator Field / F Terminal Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0626 Generator Field / F Terminal Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0627 Fuel Pump A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0628 Fuel Pump A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0629 Fuel Pump A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062A Fuel Pump 'A' Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062B Internal Control Module Fuel Injector Control Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062C Internal Control Module Vehicle Speed Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062D Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062E Fuel Injector Driver Circuit Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P062F Internal Control Module EEPROM Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0630 VIN Not Programmed or Incompatible ECM/PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0631 VIN Not Programmed or Incompatible TCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0632 Odometer Not Programmed ECM/PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0633 Immobilizer Key Not Programmed ECM/PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0634 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0635 Power Steering Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0636 Power Steering Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0637 Power Steering Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0638 Throttle Actuator Control Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0639 Throttle Actuator Control Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063A Generator Voltage Sense Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063B Generator Voltage Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063C Generator Voltage Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063D Generator Voltage Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063E Auto Configuration Throttle Input Not Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
P063FAutoConfigurationEngineCoolantTemperature InputNot Present  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0640 Intake Air Heater Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0641 Sensor Reference Voltage A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0642 Sensor Reference Voltage A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0643 Sensor Reference Voltage A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0644 Driver Display Serial Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0649 Speed Control Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0651 Sensor Reference Voltage B Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0652 Sensor Reference Voltage B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0653 Sensor Reference Voltage B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0654 Engine RPM Output Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0656 Fuel Level Output Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0657 Actuator Supply Voltage A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0658 Actuator Supply Voltage A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0659 Actuator Supply Voltage A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P065A Generator System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P065B Generator Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit / Open Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit / Open Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0666 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0667 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0668 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0669 PCM / ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066A Glow Plug 1 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066B Glow Plug 1 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066C Glow Plug 2 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066D Glow Plug 2 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066E Glow Plug 3 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P066F Glow Plug 3 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0670 Glow Plug Control Module Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067A Glow Plug 4 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067B Glow Plug 4 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067C Glow Plug 5 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067D Glow Plug 5 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067E Glow Plug 6 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P067F Glow Plug 6 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range /  * BGDIAGNOSTICA.COM
Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068A ECM/PCM Power Relay De - Energized Performance Too Early  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068B ECM/PCM Power Relay De - Energized Performance Too Late  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068C Glow Plug 7 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068D Glow Plug 7 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068E Glow Plug 8 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P068F Glow Plug 8 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0691 Fan 1 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0692 Fan 1 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0693 Fan 2 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0694 Fan 2 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0695 Fan 3 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0696 Fan 3 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0697 Sensor Reference Voltage C Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0698 Sensor Reference Voltage C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0699 Sensor Reference Voltage C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P069A Glow Plug 9 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P069B Glow Plug 9 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P069C Glow Plug 10 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P069D Glow Plug 10 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0700 Transmission Control System (MIL Request)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0701 Transmission Control System Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0702 Transmission Control System Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0703 Brake Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0704 Clutch Switch Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0705 Transmission Range Sensor A Circuit (PRNDL Input)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0706 Transmission Range Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0707 Transmission Range Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0708 Transmission Range Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0709 Transmission Range Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070A Transmission Fluid Level Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070B Transmission Fluid Level Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070C Transmission Fluid Level Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070D Transmission Fluid Level Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070E Transmission Fluid Level Sensor Circuit intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P070F Transmission Fluid Level Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0715 Input / Turbine Speed Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0716 Input / Turbine Speed Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0717 Input / Turbine Speed Sensor A Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0718 Input / Turbine Speed Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0719 Brake Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071A Transmission Mode Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071B Transmission Mode Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071C Transmission Mode Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071D Transmission Mode Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071E Transmission Mode Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P071F Transmission Mode Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0720 Output Speed Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0721 Output Speed Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0724 Brake Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0725 Engine Speed Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0726 Engine Speed Input Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0729 Gear 6 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0730 Incorrect Gear Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0731 Gear 1 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0732 Gear 2 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0733 Gear 3 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0734 Gear 4 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0735 Gear 5 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0736 Reverse Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0737 TCM Engine Speed Output Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0740 Torque Converter Clutch Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0745 Pressure Control Solenoid A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0746 Pressure Control Solenoid A Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0747 Pressure Control Solenoid A Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0748 Pressure Control Solenoid A Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0749 Pressure Control Solenoid A Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0750 Shift Solenoid A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0751 Shift Solenoid A Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0752 Shift Solenoid A Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0753 Shift Solenoid A Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0754 Shift Solenoid A Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0755 Shift Solenoid B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0756 Shift Solenoid B Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0757 Shift Solenoid B Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0758 Shift Solenoid B Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0759 Shift Solenoid B Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075A Shift Solenoid G  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075B Shift Solenoid G Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075C Shift Solenoid G Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075D Shift Solenoid G Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P075E Shift Solenoid G Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0760 Shift Solenoid C  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0761 Shift Solenoid C Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0762 Shift Solenoid C Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0763 Shift Solenoid C Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0764 Shift Solenoid C Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0765 Shift Solenoid D  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0766 Shift Solenoid D Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0767 Shift Solenoid D Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0768 Shift Solenoid D Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0769 Shift Solenoid D Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076A Shift Solenoid H  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076B Shift Solenoid H Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076C Shift Solenoid H Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076D Shift Solenoid H Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076E Shift Solenoid H Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P076F Gear 7 Incorrect Ratio  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0770 Shift Solenoid E  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0771 Shift Solenoid E Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0772 Shift Solenoid E Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0773 Shift Solenoid E Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0774 Shift Solenoid E Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0775 Pressure Control Solenoid B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0776 Pressure Control Solenoid B Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0780 Shift Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0781 1 -2 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0782 2 -3 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0783 3 -4 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0784 4 -5 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0785 Shift / Timing Solenoid  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0786 Shift / Timing Solenoid Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0787 Shift / Timing Solenoid Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0788 Shift / Timing Solenoid High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0789 Shift / Timing Solenoid Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0790 Normal / Performance Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0795 Pressure Control Solenoid C  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0796 Pressure Control Solenoid C Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0797 Pressure Control Solenoid C Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0798 Pressure Control Solenoid C Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0799 Pressure Control Solenoid C Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0803 Upshift / Skip Shift Solenoid Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0804 Upshift / Skip Shift Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0805 Clutch Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0808 Clutch Position Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P080A Clutch Position Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P080B Upshift / Skip Shift Solenoid Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P080C Upshift / Skip Shift Solenoid Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P080D Upshift / Skip Shift Solenoid Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0810 Clutch Position Control Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0811 Excessive Clutch A Slippage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0812 Reverse Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0813 Reverse Output Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0814 Transmission Range Display Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0815 Upshift Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0816 Downshift Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0817 Starter Disable Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081A Starter Disable Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081B Starter Disable Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081C Park Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081D Neutral Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P081E Excessive Clutch B Slippage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0820 Gear Lever X -Y Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0821 Gear Lever X Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0822 Gear Lever Y Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0825 Gear Lever Push -Pull Switch (Shift Anticipate)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0826 Up and Down Shift Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0829 5 -6 Shift  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0831 Clutch Pedal Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0832 Clutch Pedal Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0833 Clutch Pedal Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0834 Clutch Pedal Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0835 Clutch Pedal Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083A Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083B Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083C Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083D Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083E Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch G Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P083F Clutch Pedal Switch A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084A Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084B Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084C Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084D Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P084E Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch H Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0850 Park / Neutral Switch Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0851 Park / Neutral Switch Input Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0852 Park / Neutral Switch Input Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0853 Drive Switch Input Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0854 Drive Switch Input Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0855 Drive Switch Input Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0856 Traction Control Input Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0857 Traction Control Input Signal Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0858 Traction Control Input Signal Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0859 Traction Control Input Signal High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P085A Gear Shift Module B Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P085B Gear Shift Module B Communication Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P085C Gear Shift Module B Communication Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0860 Gear Shift Module A Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0861 Gear Shift Module A Communication Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0862 Gear Shift Module A Communication Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0863 TCM Communication Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0864 TCM Communication Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0865 TCM Communication Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0866 TCM Communication Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0867 Transmission Fluid Pressure  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0868 Transmission Fluid Pressure Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0869 Transmission Fluid Pressure High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch C Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch D Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0880 TCM Power Input Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0881 TCM Power Input Signal Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0882 TCM Power Input Signal Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0883 TCM Power Input Signal High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0884 TCM Power Input Signal Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0885 TCM Power Relay Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0887 TCM Power Relay Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0888 TCM Power Relay Sense Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0893 Multiple Gears Engaged  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0894 Transmission Component Slipping  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0895 Shift Time Too Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0896 Shift Time Too Long  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0897 Transmission Fluid Deteriorated  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0900 Clutch Actuator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0901 Clutch Actuator Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0902 Clutch Actuator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0903 Clutch Actuator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0904 Gate Select Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0905 Gate Select Position Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0906 Gate Select Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0907 Gate Select Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0909 Gate Select Control Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0910 Gate Select Actuator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0911 Gate Select Actuator Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0912 Gate Select Actuator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0913 Gate Select Actuator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0914 Gear Shift Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0915 Gear Shift Position Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0916 Gear Shift Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0917 Gear Shift Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0919 Gear Shift Position Control Error  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0942 Hydraulic Pressure Unit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0950 Auto Shift Manual Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0960 Pressure Control Solenoid A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0961 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0962 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0963 Pressure Control Solenoid A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0964 Pressure Control Solenoid B Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0965 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0966 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0967 Pressure Control Solenoid B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0968 Pressure Control Solenoid C Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0969 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0971 Pressure Control Solenoid C Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0972 Shift Solenoid A Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0973 Shift Solenoid A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0974 Shift Solenoid A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0975 Shift Solenoid B Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0976 Shift Solenoid B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0977 Shift Solenoid B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0978 Shift Solenoid C Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0979 Shift Solenoid C Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0980 Shift Solenoid C Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0981 Shift Solenoid D Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0982 Shift Solenoid D Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0983 Shift Solenoid D Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0984 Shift Solenoid E Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0986 Shift Solenoid E Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch E Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor / Switch F Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0997 Shift Solenoid F Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0998 Shift Solenoid F Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0999 Shift Solenoid F Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099A Shift Solenoid G Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099B Shift Solenoid G Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099C Shift Solenoid G Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099D Shift Solenoid H Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099E Shift Solenoid H Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P099F Shift Solenoid H Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A08 DC / DC Converter Status Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A09 DC / DC Converter Status Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0A High Voltage System Inter - Lock Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0B High Voltage System Inter - Lock Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0C High Voltage System Inter - Lock Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0D High Voltage System Inter - Lock Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0E High Voltage System Inter - Lock Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A0F Engine Failed to Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A10 DC / DC Converter Status Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A11 DC / DC Converter Enable Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A12 DC / DC Converter Enable Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A13 DC / DC Converter Enable Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A14 Engine Mount A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A15 Engine Mount A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A16 Engine Mount A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A17 Motor Torque Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1A Generator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1B Drive Motor A Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1C Drive Motor B Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1D Hybrid Powertrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1E Starter / Generator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A1F Battery Energy Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A22 Generator Torque Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A27 Hybrid Battery Power Off Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A28 Hybrid Battery Power Off Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A29 Hybrid Battery Power Off Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2A Drive Motor A Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2B Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2C Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2D Drive Motor A Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2E Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A2F Drive Motor A Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A30 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A31 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A32 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A33 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A34 Drive Motor B Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A35 Drive Motor B Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A36 Generator Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A37 Generator Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A38 Generator Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A39 Generator Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3A Generator Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3B Generator Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3C Drive Motor A Inverter Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3D Drive Motor B Inverter Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3E Generator Inverter Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A3F Drive Motor A Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A40 Drive Motor A Position Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A41 Drive Motor A Position Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A42 Drive Motor A Position Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A43 Drive Motor A Position Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A44 Drive Motor A Position Sensor Circuit Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A45 Drive Motor B Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A46 Drive Motor B Position Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A47 Drive Motor B Position Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A48 Drive Motor B Position Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A49 Drive Motor B Position Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4A Drive Motor B Position Sensor Circuit Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4B Generator Position Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4C Generator Position Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4D Generator Position Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4E Generator Position Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A4F Generator Position Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A50 Generator Position Sensor Circuit Overspeed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A51 Drive Motor A Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A52 Drive Motor A Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A53 Drive Motor A Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A54 Drive Motor A Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A55 Drive Motor B Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A56 Drive Motor B Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A57 Drive Motor B Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A58 Drive Motor B Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A59 Generator Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5A Generator Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5B Generator Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5C Generator Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5D Drive Motor A Phase U Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5E Drive Motor A Phase U Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A5F Drive Motor A Phase U Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A60 Drive Motor A Phase V Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A61 Drive Motor A Phase V Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A62 Drive Motor A Phase V Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A63 Drive Motor A Phase W Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A64 Drive Motor A Phase W Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A65 Drive Motor A Phase W Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A66 Drive Motor B Phase U Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A67 Drive Motor B Phase U Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A68 Drive Motor B Phase U Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A69 Drive Motor B Phase V Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6A Drive Motor B Phase V Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6B Drive Motor B Phase V Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6C Drive Motor B Phase W Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6D Drive Motor B Phase W Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6E Drive Motor B Phase W Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A6F Generator Phase U Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A70 Generator Phase U Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A71 Generator Phase U Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A72 Generator Phase V Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A73 Generator Phase V Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A74 Generator Phase V Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A75 Generator Phase W Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A76 Generator Phase W Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A77 Generator Phase W Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A78 Drive Motor A Inverter Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A79 Drive Motor B Inverter Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7A Generator Inverter Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7B Battery Energy Control Module Requested MIL Illumination  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7C Motor Electronics Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7D Hybrid Battery Pack State of Charge Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7E Hybrid Battery Pack Over Temperature  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A7F Hybrid Battery Pack Deterioration  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A80 Replace Hybrid Battery Pack  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A81 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A82 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A83 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A84 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A85 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 1 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A86 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A87 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A88 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A89 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8A 14 Volt Power Module Current Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8B 14 Volt Power Module System Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8C 14 Volt Power Module System Voltage Unstable  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8D 14 Volt Power Module System Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8E 14 Volt Power Module System Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A8F 14 Volt Power Module System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A90 Drive Motor A Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A91 Drive Motor B Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A92 Hybrid Generator Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A93 Inverter Cooling System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A94 DC / DC Converter Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A95 High Voltage Fuse  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A96 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A97 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A98 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A99 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9A Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9B Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9C Hybrid Battery Temperature Sensor A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9D Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9E Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0A9F Hybrid Battery Temperature Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA0 Hybrid Battery Positive Contactor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA1 Hybrid Battery Positive Contactor Circuit Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA2 Hybrid Battery Positive Contactor Circuit Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA3 Hybrid Battery Negative Contactor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA4 Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA5 Hybrid Battery Negative Contactor Circuit Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA6 Hybrid Battery Voltage System Isolation Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA7 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA8 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AA9 Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAA Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAB Hybrid Battery Voltage Isolation Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAC Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAD Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAE Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AAF Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB0 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB1 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB2 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB3 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB4 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB5 Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB6 Engine Mount B Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB7 Engine Mount B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB8 Engine Mount B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AB9 Hybrid System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABA Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABB Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABC Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABD Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABE Hybrid Battery Pack Voltage Sense Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ABF Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC0 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC1 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC2 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC3 Hybrid Battery Pack Current Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC4 Hybrid Powertrain Control Module Requested MIL Illumination  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC5 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC6 Hybrid Battery Temperature Sensor B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC7 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC8 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AC9 Hybrid Battery Temperature Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACA Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACB Hybrid Battery Temperature Sensor C Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACC Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACD Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACE Hybrid Battery Temperature Sensor C Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ACF Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD0 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD1 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD2 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD3 Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD4 Hybrid Battery Pack Air Flow System Insufficient Air Flow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD5 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD6 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD7 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD8 Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AD9 Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADA Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADB Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADC Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADD Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADE Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0ADF Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE0 Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE1 Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE2 Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE3 Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE4 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE5 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE6 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE7 Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE8 Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AE9 Hybrid Battery Temperature Sensor D Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEA Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEB Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEC Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AED Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEE Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AEF Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF0 Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF1 Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF2 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF3 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF4 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF5 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF6 Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF7 14 Volt Power Module Internal Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF8 Hybrid Battery System Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AF9 Hybrid Battery System Voltage Unstable  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AFA Hybrid Battery System Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0AFB Hybrid Battery System Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B00 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B01 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B02 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase U Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B03 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase V Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B04 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase V Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B05 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase V Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B06 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B07 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B08 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Phase W Current High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B09 Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B0A Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B0B Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B0C Auxiliary Transmission Fluid Pump Hydraulic Leakage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P0B0D Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2002 Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2003 Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit / Open Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit / Open Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Low Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit High Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Intermittent Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2021 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Low Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit High Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor / Switch Circuit Intermittent Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2029 Fuel Fired Heater Disabled  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2030 Fuel Fired Heater Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203A Reductant Level Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203B Reductant Level Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203C Reductant Level Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203D Reductant Level Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203E Reductant Level Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P203F Reductant Level Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2047 Reductant Injector Circuit / Open Bank 1 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2048 Reductant Injector Circuit Low Bank 1 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2049 Reductant Injector Circuit High Bank 1 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204A Reductant Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204B Reductant Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204C Reductant Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204D Reductant Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P204E Reductant Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2050 Reductant Injector Circuit / Open Bank 2 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2051 Reductant Injector Circuit Low Bank 2 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2052 Reductant Injector Circuit High Bank 2 Unit 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2053 Reductant Injector Circuit / Open Bank 1 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2054 Reductant Injector Circuit Low Bank 1 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2055 Reductant Injector Circuit High Bank 1 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2056 Reductant Injector Circuit / Open Bank 2 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2057 Reductant Injector Circuit Low Bank 2 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2058 Reductant Injector Circuit High Bank 2 Unit 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205A Reductant Tank Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205B Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205C Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205D Reductant Tank Temperature Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P205E Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2062 Reductant / Regeneration Supply Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2063 Reductant Supply Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2064 Reductant Supply Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2065 Fuel Level Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2066 Fuel Level Sensor B Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2067 Fuel Level Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2068 Fuel Level Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2069 Fuel Level Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P206E Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P206F Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2072 Throttle Actuator Control System Ice Blockage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2073 Manifold Absolute Pressure / Mass Air Flow Throttle Position Correlation at Idle  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2074 Manifold Absolute Pressure / Mass Air Flow Throttle Position Correlation at Higher Load  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Low Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit High Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Intermittent Bank 1a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207A Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207B Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Range / Performance Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207C Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Low Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207D Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit High Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207E Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor / Switch Circuit Intermittent Bank 2a  * BGDIAGNOSTICA.COM
P207F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2088 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1b  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1b  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2090 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 1c  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2091 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 1c  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2092 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2b  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2093 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 2b  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2094 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low Bank 2c  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2095 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High Bank 2c  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2104 Throttle Actuator Control System Forced Idle  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2105 Throttle Actuator Control System Forced Engine Shutdown  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2106 Throttle Actuator Control System Forced Limited Power  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2107 Throttle Actuator Control Module Processor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2109 Throttle / Pedal Position Sensor A Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2110 Throttle Actuator Control System Forced Limited RPM  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2111 Throttle Actuator Control System Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2112 Throttle Actuator Control System Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2113 Throttle / Pedal Position Sensor B Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2114 Throttle / Pedal Position Sensor C Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2115 Throttle / Pedal Position Sensor D Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2116 Throttle / Pedal Position Sensor E Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2117 Throttle / Pedal Position Sensor F Minimum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2120 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2121 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2122 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2123 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2124 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchD CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2125 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2126 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2127 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2128 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2129 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchE CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2130 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch F Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2131 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch F Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2132 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch F Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2133 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch F Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2134 Throttle/ PedalPosition Sensor /SwitchF CircuitIntermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2135 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A/B Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2136 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch A/C Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2137 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch B / C Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2138 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D / E Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2139 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch D / F Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P213A Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P213B Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P213C Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P213D Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2140 Throttle / Pedal Position Sensor / Switch E / F Voltage Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2146 Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2147 Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2148 Fuel Injector Group A Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2149 Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2150 Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2151 Fuel Injector Group B Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2152 Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2153 Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2154 Fuel Injector Group C Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2155 Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2156 Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2157 Fuel Injector Group D Supply Voltage Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2158 Vehicle Speed Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2159 Vehicle Speed Sensor B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P215A Vehicle Speed Wheel Speed Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P215B Vehicle Speed Output Shaft Speed Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2160 Vehicle Speed Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2161 Vehicle Speed Sensor B Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2162 Vehicle Speed Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2163 Throttle / Pedal Position Sensor A Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2164 Throttle / Pedal Position Sensor B Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2165 Throttle / Pedal Position Sensor C Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2166 Throttle / Pedal Position Sensor D Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2167 Throttle / Pedal Position Sensor E Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2168 Throttle / Pedal Position Sensor F Maximum Stop Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2172 Throttle Actuator Control System Sudden High Airflow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2173 Throttle Actuator Control System High Airflow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2174 Throttle Actuator Control System Sudden Low Airflow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2175 Throttle Actuator Control System Low Airflow Detected  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2176 Throttle Actuator Control System Idle Position Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2177 System Too Lean Off Idle Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2178 System Too Rich Off Idle Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2179 System Too Lean Off Idle Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2180 System Too Rich Off Idle Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2181 Cooling System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2187 System Too Lean at Idle Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2188 System Too Rich at Idle Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2189 System Too Lean at Idle Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2190 System Too Rich at Idle Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2191 System Too Lean at Higher Load Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2192 System Too Rich at Higher Load Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2193 System Too Lean at Higher Load Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2194 System Too Rich at Higher Load Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2195 O2 Sensor Signal Biased / Stuck Lean Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2196 O2 Sensor Signal Biased / Stuck Rich Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2197 O2 Sensor Signal Biased / Stuck Lean Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2198 O2 Sensor Signal Biased / Stuck Rich Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2199 Intake Air Temperature Sensor 1/2 Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2200 NOx Sensor Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2201 NOx Sensor Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2202 NOx Sensor Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2203 NOx Sensor Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2213 NOx Sensor Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2214 NOx Sensor Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2215 NOx Sensor Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2216 NOx Sensor Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2226 Barometric Pressure Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2227 Barometric Pressure Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2228 Barometric Pressure Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2229 Barometric Pressure Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit / Open Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2239 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2240 O2 Sensor Positive Current Control Circuit / Open Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2241 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2242 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit / Open Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit / Open Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit / Open Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2252 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2253 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit / Open Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2255 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2256 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2257 Secondary Air Injection System Control A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2258 Secondary Air Injection System Control A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2259 Secondary Air Injection System Control B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2260 Secondary Air Injection System Control B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2261 Turbocharger / Supercharger Bypass Valve Mechanical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2262 Turbocharger / Supercharger Boost Pressure Not Detected Mechanical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2263 Turbocharger / Supercharger Boost System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2264 Water in Fuel Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2267 Water in Fuel Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2269 Water in Fuel Condition  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3/Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2279 Intake Air System Leak  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2280 Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2285 Injector Control Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2288 Injector Control Pressure Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2289 Injector Control Pressure Too High Engine Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2290 Injector Control Pressure Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2291 Injector Control Pressure Too Low Engine Cranking  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2292 Injector Control Pressure Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2295 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2300 Ignition Coil A Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2301 Ignition Coil A Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2302 Ignition Coil A Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2303 Ignition Coil B Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2304 Ignition Coil B Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2305 Ignition Coil B Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2306 Ignition Coil C Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2307 Ignition Coil C Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2308 Ignition Coil C Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2309 Ignition Coil D Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2310 Ignition Coil D Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2311 Ignition Coil D Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2312 Ignition Coil E Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2313 Ignition Coil E Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2314 Ignition Coil E Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2315 Ignition Coil F Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2316 Ignition Coil F Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2317 Ignition Coil F Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2318 Ignition Coil G Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2319 Ignition Coil G Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2320 Ignition Coil G Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2321 Ignition Coil H Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2322 Ignition Coil H Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2323 Ignition Coil H Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2324 Ignition Coil I Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2325 Ignition Coil I Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2326 Ignition Coil I Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2327 Ignition Coil J Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2328 Ignition Coil J Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2329 Ignition Coil J Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2330 Ignition Coil K Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2331 Ignition Coil K Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2332 Ignition Coil K Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2333 Ignition Coil L Primary Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2334 Ignition Coil L Primary Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2335 Ignition Coil L Secondary Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2336 Cylinder 1 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2337 Cylinder 2 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2338 Cylinder 3 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2339 Cylinder 4 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2340 Cylinder 5 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2341 Cylinder 6 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2342 Cylinder 7 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2343 Cylinder 8 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2344 Cylinder 9 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2345 Cylinder 10 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2346 Cylinder 11 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2347 Cylinder 12 Above Knock Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2402 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2403 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2404 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2405 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2406 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2408 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2409 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240A Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240B Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240C Evaporative Emission System Leak Detection Pump Heater Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240D ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240E ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P240F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2410 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2411 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2412 Fuel Cap Sensor / Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2415 O2 Sensor Exhaust Sample Error Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2416 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2417 O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2/Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2418 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2419Evaporative EmissionSystem SwitchingValveControlCircuitLow  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2421 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2424 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2426 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2427 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2428 Exhaust Gas Temperature Too High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2429 Exhaust Gas Temperature Too High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242A Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242B Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242C Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242D Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242E Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P242F Diesel Particulate Filter Restriction Ash Accumulation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2430 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2431 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Range / Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2432 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2433 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2434 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2435 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2436 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Range / Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2437 SecondaryAirInjection SystemAir Flow/Pressure Sensor Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2438 SecondaryAir InjectionSystem AirFlow/Pressure Sensor Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2439 SecondaryAir InjectionSystem AirFlow/Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2440 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2441 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2442 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2443 Secondary Air Injection System SwitchingValve Stuck Closed Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2444 Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2445 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2446 Secondary Air Injection System Pump Stuck On Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2447 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2448 Secondary Air Injection System High Air Flow Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2449 Secondary Air Injection System High Air Flow Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2450 Evaporative Emission System Switching Valve Performance / Stuck Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2451 Evaporative Emission System Switching Valve Stuck Closed  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2452 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2453 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2454 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2455 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2456 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2457 Exhaust Gas Recirculation Cooling System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2458 Diesel Particulate Filter Regeneration Duration  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2459 Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245A Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245B Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245C Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245D Exhaust Gas Recirculation Cooler Bypass Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245E ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P245F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2500 Generator Lamp / LTerminal Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2501 Generator Lamp / LTerminal Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2502 Charging System Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2503 Charging System Voltage Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2504 Charging System Voltage High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2505 ECM/PCM Power Input Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2508 ECM/PCM Power Input Signal High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250A Engine Oil Level Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250B Engine Oil Level Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250C Engine Oil Level Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250D Engine Oil Level Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250E Engine Oil Level Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P250F Engine Oil Level Too Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2512 Event Data Recorder Request Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2514 Event Data Recorder Request Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2519 A/C Request A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251A PTO Enable Switch Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251B PTO Enable Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251C PTO Enable Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251D PTO Engine Shutdown Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251E PTO Engine Shutdown Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P251F PTO Engine Shutdown Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2520 A/C Request A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2521 A/C Request A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2522 A/C Request B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2523 A/C Request B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2524 A/C Request B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252A Engine Oil Quality Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252B Engine Oil Quality Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252C Engine Oil Quality Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252D Engine Oil Quality Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252E Engine Oil Quality Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P252F Engine Oil Level Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2530 Ignition Switch Run Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2533 Ignition Switch Run / Start Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2534 Ignition Switch Run / Start Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2535 Ignition Switch Run / Start Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253A PTO Sense Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253B PTO Sense Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253C PTO Sense Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253D PTO Sense Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253E PTO Sense Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P253F Engine Oil Deteriorated  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2540 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2544 Torque Management Request Input Signal A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2545 Torque Management Request Input Signal A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2546 Torque Management Request Input Signal A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2547 Torque Management Request Input Signal A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2548 Torque Management Request Input Signal B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2549 Torque Management Request Input Signal B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254A PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254B PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254C PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254D PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254E PTO Speed Selector Sensor / Switch 1 Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P254F Engine Hood Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2550 Torque Management Request Input Signal B Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2551 Torque Management Request Input Signal B High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2552 Throttle / Fuel Inhibit Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2553 Throttle / Fuel Inhibit Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2554 Throttle / Fuel Inhibit Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2555 Throttle / Fuel Inhibit Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2556 Engine Coolant Level Sensor / Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2557 EngineCoolantLevelSensor /SwitchCircuitRange /Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2558 Engine Coolant Level Sensor / Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2559 Engine Coolant Level Sensor / Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255A PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255B PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255C PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255D PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255E PTO Speed Selector Sensor / Switch 2 Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P255F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2560 Engine Coolant Level Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2568 Direct OzoneReductionCatalystTemperatureSensor CircuitRange / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256A Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256B Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256C Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256D Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256E Engine Idle Speed Selector Sensor / Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P256F ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2570 Direct OzoneReductionCatalystTemperature SensorCircuitHigh  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2578 Turbocharger Speed Sensor Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2579 Turbocharger Speed Sensor Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257A Vacuum Reservoir Control Circuit Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257B Vacuum Reservoir Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257C Vacuum Reservoir Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257D Engine Hood Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257E Engine Hood Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P257F Engine Hood Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2580 Turbocharger Speed Sensor Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2581 Turbocharger Speed Sensor Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2582 Turbocharger Speed Sensor Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2583 Cruise Control Front Distance Range Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2584 Fuel Additive Control Module Requested MIL Illumination  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2585 Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2586 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2587 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2588 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2589 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2590 Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2600 Coolant Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2601 Coolant Pump Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2602 Coolant Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2603 Coolant Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2604 Intake Air Heater A Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2605 Intake Air Heater A Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2606 Intake Air Heater B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2607 Intake Air Heater B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2608 Intake Air Heater B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2609 Intake Air Heater System Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260A PTO Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260B PTO Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260C PTO Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260D PTO Engaged Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260E ISO / SAE reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P260F Evaporative System Monitoring Processor Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2620 Throttle Position Output Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2621 Throttle Position Output Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2622 Throttle Position Output Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit / Open Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit / Open Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2632 Fuel Pump B Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2633 Fuel Pump B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2634 Fuel Pump B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2635 Fuel Pump A Low Flow / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2636 Fuel Pump B Low Flow / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2637 Torque Management Feedback Signal A  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2638 Torque Management Feedback Signal A Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2639 Torque Management Feedback Signal A Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2640 Torque Management Feedback Signal A High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2641 Torque Management Feedback Signal B  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2642 Torque Management Feedback Signal B Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2643 Torque Management Feedback Signal B Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2644 Torque Management Feedback Signal B High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2645 A Rocker Arm Actuator Control Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2646 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2647 A Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2648 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2649 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264A A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264B ARockerArm Actuator PositionSensor CircuitRange /Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264C A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264D A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P264E A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2650 B Rocker Arm Actuator Control Circuit / Open Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2651 B Rocker Arm Actuator System Performance / Stuck Off Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2652 B Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2653 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2654 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2655 A Rocker Arm Actuator Control Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2656 A Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2657 A Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2658 A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2659 A Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265A B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265B BRockerArm Actuator PositionSensor CircuitRange /Performance Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265C B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265D B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P265E B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2660 B Rocker Arm Actuator Control Circuit / Open Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2661 B Rocker Arm Actuator System Performance / Stuck Off Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2662 B Rocker Arm Actuator System Stuck On Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2663 B Rocker Arm Actuator Control Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2664 B Rocker Arm Actuator Control Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2665 Fuel Shutoff Valve B Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2666 Fuel Shutoff Valve B Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2667 Fuel Shutoff Valve B Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2669 Actuator Supply Voltage B Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266A A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266B ARockerArm Actuator PositionSensor CircuitRange /Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266C A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266D A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P266E A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2670 Actuator Supply Voltage B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2671 Actuator Supply Voltage B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2672 Injection Pump Timing Offset  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2673 Injection Pump Timing Calibration Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2674 Injection Pump Fuel Calibration Not Learned  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2675 Air Cleaner Inlet Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2676 Air Cleaner Inlet Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2677 Air Cleaner Inlet Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2678 Coolant Degassing Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2679 Coolant Degassing Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267A B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267B BRockerArm Actuator PositionSensor CircuitRange /Performance Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267C B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Low Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267D B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit High Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P267E B Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent / Erratic Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2680 Coolant Degassing Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2682 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2683 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2684 Actuator Supply Voltage C Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2685 Actuator Supply Voltage C Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2686 Actuator Supply Voltage C Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2687 Fuel Supply Heater Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2688 Fuel Supply Heater Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2689 Fuel Supply Heater Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2700 Transmission Friction Element A Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2701 Transmission Friction Element B Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2702 Transmission Friction Element C Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2703 Transmission Friction Element D Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2704 Transmission Friction Element E Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2705 Transmission Friction Element F Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2706 Shift Solenoid F  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2707 Shift Solenoid F Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2708 Shift Solenoid F Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2709 Shift Solenoid F Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2710 Shift Solenoid F Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2712 Hydraulic Power Unit Leakage  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2713 Pressure Control Solenoid D  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2714 Pressure Control Solenoid D Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2715 Pressure Control Solenoid D Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2716 Pressure Control Solenoid D Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2717 Pressure Control Solenoid D Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2718 Pressure Control Solenoid D Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2719 Pressure Control Solenoid D Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2720 Pressure Control Solenoid D Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2721 Pressure Control Solenoid D Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2722 Pressure Control Solenoid E  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2723 Pressure Control Solenoid E Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2724 Pressure Control Solenoid E Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2725 Pressure Control Solenoid E Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2726 Pressure Control Solenoid E Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2727 Pressure Control Solenoid E Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2728 Pressure Control Solenoid E Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2729 Pressure Control Solenoid E Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2730 Pressure Control Solenoid E Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2731 Pressure Control Solenoid F  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2732 Pressure Control Solenoid F Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2733 Pressure Control Solenoid F Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2734 Pressure Control Solenoid F Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2735 Pressure Control Solenoid F Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2736 Pressure Control Solenoid F Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2737 Pressure Control Solenoid F Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2738 Pressure Control Solenoid F Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2739 Pressure Control Solenoid F Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P273A Transmission Friction Element G Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P273B Transmission Friction Element H Apply Time Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2740 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2741 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2742 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2744 Transmission Fluid Temperature Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor C Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2765 Input / Turbine Speed Sensor B Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2766 Input / Turbine Speed Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2767 Input / Turbine Speed Sensor B Circuit No Signal  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2768 Input / Turbine Speed Sensor B Circuit Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2770 Torque Converter Clutch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2775 Upshift Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2776 Upshift Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2777 Upshift Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2779 Downshift Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2780 Downshift Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2781 Downshift Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2783 Torque Converter Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2784 Input / Turbine Speed Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2785 Clutch Actuator Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2787 Clutch Temperature Too High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278A Kick Down Switch Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278B Kick Down Switch Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278C Kick Down Switch Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278D Kick Down Switch Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278E Kick Down Switch Circuit Intermittent / Erratic  * BGDIAGNOSTICA.COM
P278F SAE/ISO reserved  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2790 Gate Select Direction Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2791 Gate Select Direction Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2792 Gate Select Direction Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2793 Gear Shift Direction Circuit  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2794 Gear Shift Direction Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2795 Gear Shift Direction Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2796 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2797 Auxiliary Transmission Fluid Pump Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2798 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2799 Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2800 Transmission Range Sensor B Circuit (PRNDL Input)  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2801 Transmission Range Sensor B Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2802 Transmission Range Sensor B Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2803 Transmission Range Sensor B Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2804 Transmission Range Sensor B Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2805 Transmission Range Sensor A/B Correlation  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2806 Transmission Range Sensor Alignment  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2807 Pressure Control Solenoid G  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2808 Pressure Control Solenoid G Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2809 Pressure Control Solenoid G Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2810 Pressure Control Solenoid G Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2811 Pressure Control Solenoid G Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2812 Pressure Control Solenoid G Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2813 Pressure Control Solenoid G Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2814 Pressure Control Solenoid G Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2815 Pressure Control Solenoid G Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2816 Pressure Control Solenoid H  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2817 Pressure Control Solenoid H Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2818 Pressure Control Solenoid H Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2819 Pressure Control Solenoid H Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281A Pressure Control Solenoid H Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281B Pressure Control Solenoid H Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281C Pressure Control Solenoid H Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281D Pressure Control Solenoid H Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281E Pressure Control Solenoid H Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P281F Pressure Control Solenoid J  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2820 Pressure Control Solenoid J Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2821 Pressure Control Solenoid J Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2822 Pressure Control Solenoid J Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2823 Pressure Control Solenoid J Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2824 Pressure Control Solenoid J Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2825 Pressure Control Solenoid J Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2826 Pressure Control Solenoid J Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2827 Pressure Control Solenoid J Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2828 Pressure Control Solenoid K  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2829 Pressure Control Solenoid K Performance / Stuck Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282A Pressure Control Solenoid K Stuck On  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282B Pressure Control Solenoid K Electrical  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282C Pressure Control Solenoid K Intermittent  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282D Pressure Control Solenoid K Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282E Pressure Control Solenoid K Control Circuit Range / Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P282F Pressure Control Solenoid K Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2830 Pressure Control Solenoid K Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A00 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A01 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A02 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A03 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A04 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A05 O2 Sensor Circuit Range / Performance Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A06 O2 Sensor Negative Voltage Bank 1 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A07 O2 Sensor Negative Voltage Bank 1 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A08 O2 Sensor Negative Voltage Bank 1 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A09 O2 Sensor Negative Voltage Bank 2 Sensor 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A10 O2 Sensor Negative Voltage Bank 2 Sensor 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
P2A11 O2 Sensor Negative Voltage Bank 2 Sensor 3  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3400 Cylinder Deactivation System Bank 1  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3401 Cylinder 1 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3402 Cylinder 1 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3403 Cylinder 1 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3404 Cylinder 1 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3409 Cylinder 2 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3410 Cylinder 2 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3411 Cylinder 2 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3412 Cylinder 2 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3417 Cylinder 3 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3418 Cylinder 3 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3419 Cylinder 3 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3420 Cylinder 3 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3425 Cylinder 4 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3426 Cylinder 4 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3427 Cylinder 4 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3428 Cylinder 4 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3433 Cylinder 5 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3434 Cylinder 5 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3435 Cylinder 5 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3436 Cylinder 5 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3441 Cylinder 6 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3442 Cylinder 6 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3443 Cylinder 6 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3444 Cylinder 6 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3449 Cylinder 7 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3450 Cylinder 7 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3451 Cylinder 7 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3452 Cylinder 7 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3457 Cylinder 8 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3458 Cylinder 8 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3459 Cylinder 8 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3460 Cylinder 8 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3465 Cylinder 9 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3466 Cylinder 9 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3467 Cylinder 9 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3468 Cylinder 9 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3473 Cylinder 10 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3474 Cylinder 10 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3475 Cylinder 10 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3476 Cylinder 10 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3481 Cylinder 11 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3482 Cylinder 11 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3483 Cylinder 11 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3484 Cylinder 11 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3489 Cylinder 12 Deactivation / Intake Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3490 Cylinder 12 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3491 Cylinder 12 Deactivation / Intake Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3492 Cylinder 12 Deactivation / Intake Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit / Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High  * BGDIAGNOSTICA.COM
P3497 Cylinder Deactivation System Bank 2  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0001 High Speed CAN Communication Bus  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0006 High Speed CAN Communication Bus () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0007 High Speed CAN Communication Bus () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0008 High Speed CAN Communication Bus () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0009 High Speed CAN Communication Bus () shorted to Bus (+) U Medium Speed CAN Communication Bus  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0015 Medium Speed CAN Communication Bus () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0016 Medium Speed CAN Communication Bus () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0017 Medium Speed CAN Communication Bus () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0018 Medium Speed CAN Communication Bus () shorted to Bus (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0019 Low Speed CAN Communication Bus U Low Speed CAN Communication Bus Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0024 Low Speed CAN Communication Bus () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0025 Low Speed CAN Communication Bus () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0026 Low Speed CAN Communication Bus () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0027 Low Speed CAN Communication Bus () shorted to Bus (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0028 Vehicle Communication Bus A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0029 Vehicle Communication Bus A Performance U Vehicle Communication Bus A (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0033 Vehicle Communication Bus A () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0034 Vehicle Communication Bus A () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0035 Vehicle Communication Bus A () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0036 Vehicle Communication Bus A () shorted to Bus A (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0037 Vehicle Communication Bus B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0038 Vehicle Communication Bus B Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open U Vehicle Communication Bus B (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0042 Vehicle Communication Bus B () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0043 Vehicle Communication Bus B () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0044 Vehicle Communication Bus B () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0045 Vehicle Communication Bus B () shorted to Bus B (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0046 Vehicle Communication Bus C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0047 Vehicle Communication Bus C Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low U Vehicle Communication Bus C (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0051 Vehicle Communication Bus C () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0052 Vehicle Communication Bus C () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0053 Vehicle Communication Bus C () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0054 Vehicle Communication Bus C () shorted to Bus C (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0055 Vehicle Communication Bus D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0056 Vehicle Communication Bus D Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0060 Vehicle Communication Bus D () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0061 Vehicle Communication Bus D () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0062 Vehicle Communication Bus D () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0063 Vehicle Communication Bus D () shorted to Bus D (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0064 Vehicle Communication Bus E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0065 Vehicle Communication Bus E Performance  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0069 Vehicle Communication Bus E () Open  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0070 Vehicle Communication Bus E () Low  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0071 Vehicle Communication Bus E () High  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0072 Vehicle Communication Bus E () shorted to Bus E (+)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0073 Control Module Communication Bus Off  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0100 Lost Communication With ECM/PCM A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0101 Lost Communication with TCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0103 Lost Communication With Gear Shift Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0104 Lost Communication With Cruise Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0105 Lost Communication With Fuel Injector Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0108 Lost Communication With Alternative Fuel Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0109 Lost Communication With Fuel Pump Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0110 Lost Communication With Drive Motor Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0111 Lost Communication With Battery Energy Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0112 Lost Communication With Battery Energy Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0113 Lost Communication With Emissions Critical Control Information  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0114 Lost Communication With FourWheel Drive Clutch Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0115 Lost Communication With ECM/PCM B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0116 Lost Communication With Coolant Temperature Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0117 Lost Communication With Electrical PTO Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0118 Lost Communication With Fuel Additive Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0119 Lost Communication With Fuel Cell Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0120 Lost Communication With Starter / Generator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0121 Lost Communication With Anti -Lock Brake System (ABS) Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0122 Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0123 Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0124 Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0125 Lost Communication With Multi -axis Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0127 Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0128 Lost Communication With Park Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0129 Lost Communication With Brake System Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0130 Lost Communication With Steering Effort Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0131 Lost Communication With Power Steering Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0132 Lost Communication With Suspension Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0133 Lost Communication With Active Roll Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0134 Lost Communication With Power Steering Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0135 Lost Communication With Differential Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0136 Lost Communication With Differential Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0137 Lost Communication With Trailer Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0138 Lost Communication With All Terrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0140 Lost Communication With Body Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0141 Lost Communication With Body Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0142 Lost Communication With Body Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0143 Lost Communication With Body Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0144 Lost Communication With Body Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0145 Lost Communication With Body Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0146 Lost Communication With Gateway A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0147 Lost Communication With Gateway B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0148 Lost Communication With Gateway C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0149 Lost Communication With Gateway D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0150 Lost Communication With Gateway E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0151 Lost Communication With Restraints Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0152 Lost Communication With Side Restraints Control Module Left  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0153 Lost Communication With Side Restraints Control Module Right  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0154 Lost Communication With Restraints Occupant Classification System Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0156 Lost Communication With Information Center A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0157 Lost Communication With Information Center B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0158 Lost Communication With Head Up Display  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0160 Lost Communication With Audible Alert Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0161 Lost Communication With Compass Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0162 Lost Communication With Navigation Display Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0163 Lost Communication With Navigation Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0164 Lost Communication With HVAC Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0165 Lost Communication With HVAC Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0167 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0168 Lost Communication With Vehicle Security Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0169 Lost Communication With Sunroof Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0170 Lost Communication With Restraints System Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0171 Lost Communication With Restraints System Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0172 Lost Communication With Restraints System Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0173 Lost Communication With Restraints System Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0174 Lost Communication With Restraints System Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0175 Lost Communication With Restraints System Sensor F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0176 Lost Communication With Restraints System Sensor G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0177 Lost Communication With Restraints System Sensor H  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0178 Lost Communication With Restraints System Sensor I  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0179 Lost Communication With Restraints System Sensor J  * BGDIAGNOSTICA.COM
U017A Lost Communication With Restraints System Sensor K  * BGDIAGNOSTICA.COM
U017B Lost Communication With Restraints System Sensor L  * BGDIAGNOSTICA.COM
U017C Lost Communication With Restraints System Sensor M  * BGDIAGNOSTICA.COM
U017D Lost Communication With Restraints System Sensor N  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0180 Lost Communication With Automatic Lighting Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0181 Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0182 Lost Communication With Lighting Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0183 Lost Communication With Lighting Control Module Rear A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0184 Lost Communication With Radio  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0185 Lost Communication With Antenna Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0186 Lost Communication With Audio Amplifier  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0187 Lost Communication With Digital Disc Player / Changer Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0188 Lost Communication With Digital Disc Player / Changer Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0189 Lost Communication With Digital Disc Player / Changer Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0190 Lost Communication With Digital Disc Player / Changer Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0191 Lost Communication With Television  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0192 Lost Communication With Personal Computer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0193 Lost Communication With Digital Audio Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0194 Lost Communication With Digital Audio Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0195 Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0196 Lost Communication With Entertainment Control Module Rear A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0197 Lost Communication With Telephone Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0198 Lost Communication With Telematic Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0199 Lost Communication With Door Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0200 Lost Communication With Door Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0201 Lost Communication With Door Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0202 Lost Communication With Door Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0203 Lost Communication With Door Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0204 Lost Communication With Door Control Module F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0205 Lost Communication With Door Control Module G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0206 Lost Communication With Folding Top Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0207 Lost Communication With Moveable Roof Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0208 Lost Communication With Seat Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0209 Lost Communication With Seat Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0210 Lost Communication With Seat Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0211 Lost Communication With Seat Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0212 Lost Communication With Steering Column Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0213 Lost Communication With Mirror Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0214 Lost Communication With Remote Function Actuation  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0215 Lost Communication With Door Switch A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0216 Lost Communication With Door Switch B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0217 Lost Communication With Door Switch C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0218 Lost Communication With Door Switch D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0219 Lost Communication With Door Switch E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0220 Lost Communication With Door Switch F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0221 Lost Communication With Door Switch G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0222 Lost Communication With Door Window Motor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0223 Lost Communication With Door Window Motor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0224 Lost Communication With Door Window Motor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0225 Lost Communication With Door Window Motor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0226 Lost Communication With Door Window Motor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0227 Lost Communication With Door Window Motor F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0228 Lost Communication With Door Window Motor G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0229 Lost Communication With Heated Steering Wheel Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0230 Lost Communication With Rear Gate Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0231 Lost Communication With Rain Sensing Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0232 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module Left  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0233 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module Right  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0234 Lost Communication With Convenience Recall Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0235 Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0236 Lost Communication With Column Lock Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0237 Lost Communication With Digital Audio Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0238 Lost Communication With Digital Audio Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0239 Lost Communication With Entrapment Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0240 Lost Communication With Entrapment Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0241 Lost Communication With Headlamp Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0242 Lost Communication With Headlamp Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0243 Lost Communication With Parking Assist Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0244 Lost Communication With Running Board Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0245 Lost Communication With Entertainment Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0246 Lost Communication With Seat Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0247 Lost Communication With Seat Control Module F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0248 Lost Communication With Remote Accessory Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0249 Lost Communication With Entertainment Control Module Rear B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0250 Lost Communication With Impact Classification System Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0251 Lost Communication With Running Board Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0252 Lost Communication With Lighting Control Module Rear B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0291 Lost Communication With Gear Shift Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0292 Lost Communication With Drive Motor Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0293 Lost Communication With Hybrid Powertrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0294 Lost Communication With Powertrain Control Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0295 Lost Communication With AC to AC Converter Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0296 Lost Communication With AC to DC Converter Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0297 Lost Communication With AC to DC Converter Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0298 Lost Communication With DC to DC Converter Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0299 Lost Communication With DC to DC Converter Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0300 Internal Control Module Software Incompatibility  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0301 Software Incompatibility With ECM/PCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0302 Software Incompatibility With Transmission Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0303 Software Incompatibility With Transfer Case Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0304 Software Incompatibility With Gear Shift Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0305 Software Incompatibility With Cruise Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0306 Software Incompatibility With Fuel Injector Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0307 Software Incompatibility With Glow Plug Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0308 Software Incompatibility With Throttle Actuator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0309 Software Incompatibility With Alternative Fuel Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0310 Software Incompatibility With Fuel Pump Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0311 Software Incompatibility With Drive Motor Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0312 Software Incompatibility With Battery Energy Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0313 Software Incompatibility With Battery Energy Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0314 Software Incompatibility With Four -Wheel Drive Clutch Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0315 Software Incompatibility With Anti -Lock Brake System Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0316 Software Incompatibility With Vehicle Dynamics Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0317 Software Incompatibility With Park Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0318 Software Incompatibility With Brake System Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0319 Software Incompatibility With Steering Effort Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0320 Software Incompatibility With Power Steering Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0321 Software Incompatibility With Suspension Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0322 Software Incompatibility With Body Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0323 Software Incompatibility With Instrument Panel Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0324 Software Incompatibility With HVAC Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0325 Software Incompatibility With Auxiliary Heater Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0326 Software Incompatibility With Vehicle Immobilizer Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0327 Software Incompatibility With Vehicle Security Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0328 Software Incompatibility With Steering Angle Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0329 Software Incompatibility With Steering Column Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0330 Software Incompatibility With Tire Pressure Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0331 Software Incompatibility With Body Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0332 Software Incompatibility With Multi -axis Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0333 Software Incompatibility With Gear Shift Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0334 Software Incompatibility With Radio  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0400 Invalid Data Received  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0402 Invalid Data Received From TCM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0403 Invalid Data Received From Transfer Case Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0404 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0406 Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0407 Invalid Data Received From Glow Plug Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0408 Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0409 Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U040A Invalid Data Received From Digital Disc Player / Changer Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0410 Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0411 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0412 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0413 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0414 Invalid Data Received From Four - Wheel Drive Clutch Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0415 Invalid Data Received From Anti -Lock Brake System (ABS) Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0416 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0417 Invalid Data Received From Park Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0418 Invalid Data Received From Brake System Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0419 Invalid Data Received From Steering Effort Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0420 Invalid Data Received From Power Steering Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0421 Invalid Data Received From Suspension Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0422 Invalid Data Received From Body Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0423 Invalid Data Received From Instrument Panel Cluster Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0424 Invalid Data Received From HVAC Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0425 Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0427 Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0428 Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0429 Invalid Data Received From Steering Column Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0430 Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0431 Invalid Data Received From Body Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0432 Invalid Data Received From Multi -axis Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0433 Invalid Data Received From Cruise Control Front Distance Range Sensor  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0434 Invalid Data Received From Active Roll Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0435 Invalid Data Received From Power Steering Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0436 Invalid Data Received From Differential Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0437 Invalid Data Received From Differential Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0438 Invalid Data Received From Trailer Brake Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0439 Invalid Data Received From All Terrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0441 Invalid Data Received From Emissions Critical Control Information  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0442 Invalid Data Received From ECM/PCM B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0443 Invalid Data Received From Body Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0444 Invalid Data Received From Body Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0445 Invalid Data Received From Body Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0446 Invalid Data Received From Body Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0447 Invalid Data Received From Gateway A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0448 Invalid Data Received From Gateway B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0449 Invalid Data Received From Gateway C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U044A Invalid Data Received From Gateway D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0451 Invalid Data Received From Gateway E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0452 Invalid Data Received From Restraints Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0453 Invalid Data Received From Side Restraints Control Module Left  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0454 Invalid Data Received From Side Restraints Control Module Right  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0455 Invalid Data Received From Restraints Occupant Classification System Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0456 Invalid Data Received From Coolant Temperature Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0457 Invalid Data Received From Information Center A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0458 Invalid Data Received From Information Center B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0459 Invalid Data Received From Head Up Display  * BGDIAGNOSTICA.COM
U045A Invalid Data Received From Parking Assist Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0461 Invalid Data Received From Audible Alert Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0462 Invalid Data Received From Compass Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0463 Invalid Data Received From Navigation Display Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0464 Invalid Data Received From Navigation Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0465 Invalid Data Received From Electrical PTO Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0466 Invalid Data Received From HVAC Control Module Rear  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0467 Invalid Data Received From Fuel Additive Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0468 Invalid Data Received From Fuel Cell Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0469 Invalid Data Received From Starter / Generator Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U046A Invalid Data Received From Sunroof Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0471 Invalid Data Received From Restraints System Sensor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0472 Invalid Data Received From Restraints System Sensor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0473 Invalid Data Received From Restraints System Sensor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0474 Invalid Data Received From Restraints System Sensor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0475 Invalid Data Received From Restraints System Sensor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0476 Invalid Data Received From Restraints System Sensor F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0477 Invalid Data Received From Restraints System Sensor G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0478 Invalid Data Received From Restraints System Sensor H  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0479 Invalid Data Received From Restraints System Sensor I  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047A Invalid Data Received From Restraints System Sensor J  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047B Invalid Data Received From Restraints System Sensor K  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047C Invalid Data Received From Restraints System Sensor L  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047D Invalid Data Received From Restraints System Sensor M  * BGDIAGNOSTICA.COM
U047E Invalid Data Received From Restraints System Sensor N  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0481 Invalid Data Received From Automatic Lighting Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0482 Invalid Data Received From Headlamp Leveling Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0483 Invalid Data Received From Lighting Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0484 Invalid Data Received From Lighting Control Module Rear A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0485 Invalid Data Received From Radio  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0486 Invalid Data Received From Antenna Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0487 Invalid Data Received From Audio Amplifier  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0488 Invalid Data Received From Digital Disc Player / Changer Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0489 Invalid Data Received From Digital Disc Player / Changer Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0491 Invalid Data Received From Digital Disc Player / Changer Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0492 Invalid Data Received From Television  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0493 Invalid Data Received From Personal Computer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0494 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0495 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0496 Invalid Data Received From Subscription Entertainment Receiver Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0497 Invalid Data Received From Entertainment Control Module Rear A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0498 Invalid Data Received From Telephone Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0499 Invalid Data Received From Telematic Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U049A Invalid Data Received From Door Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0501 Invalid Data Received From Door Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0502 Invalid Data Received From Door Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0503 Invalid Data Received From Door Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0504 Invalid Data Received From Door Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0505 Invalid Data Received From Door Control Module F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0506 Invalid Data Received From Door Control Module G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0507 Invalid Data Received From Folding Top Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0508 Invalid Data Received From Moveable Roof Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0509 Invalid Data Received From Seat Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U050A Invalid Data Received From Seat Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0511 Invalid Data Received From Seat Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0512 Invalid Data Received From Seat Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0513 Invalid Data Received From Yaw Rate Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0514 Invalid Data Received From Mirror Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0515 Invalid Data Received From Remote Function Actuation  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0516 Invalid Data Received From Door Switch A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0517 Invalid Data Received From Door Switch B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0518 Invalid Data Received From Door Switch C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0519 Invalid Data Received From Door Switch D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U051A Invalid Data Received From Door Switch E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0521 Invalid Data Received From Door Switch F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0522 Invalid Data Received From Door Switch G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0523 Invalid Data Received From Door Window Motor A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0524 Invalid Data Received From Door Window Motor B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0525 Invalid Data Received From Door Window Motor C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0526 Invalid Data Received From Door Window Motor D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0527 Invalid Data Received From Door Window Motor E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0528 Invalid Data Received From Door Window Motor F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0529 Invalid Data Received From Door Window Motor G  * BGDIAGNOSTICA.COM
U052A Invalid Data Received From Heated Steering Wheel Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0531 Invalid Data Received From Rear Gate Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0532 Invalid Data Received From Rain Sensing Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0533 Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module Left  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0534 Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module Right  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0535 Invalid Data Received From Convenience Recall Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0536 Invalid Data Received From Lateral Acceleration Sensor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0537 Invalid Data Received From Column Lock Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0538 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module C  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0539 Invalid Data Received From Digital Audio Control Module D  * BGDIAGNOSTICA.COM
U053A Invalid Data Received From Entrapment Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0541 Invalid Data Received From Entrapment Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0542 Invalid Data Received From Headlamp Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0543 Invalid Data Received From Headlamp Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0544 Invalid Data Received From Parking Assist Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0545 Invalid Data Received From Running Board Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0546 Invalid Data Received From Entertainment Control Module Front  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0547 Invalid Data Received From Seat Control Module E  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0548 Invalid Data Received From Seat Control Module F  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0549 Invalid Data Received From Remote Accessory Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U054A Invalid Data Received From Entertainment Control Module Rear B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0551 Invalid Data Received From Impact Classification System Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0552 Invalid Data Received From Running Board Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0553 Invalid Data Received From Lighting Control Module Rear B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0592 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0593 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0594 Invalid Data Received From Hybrid Powertrain Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0595 Invalid Data Received From Powertrain Control Monitor Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0596 Invalid Data Received From AC to AC Converter Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0597 Invalid Data Received From AC to DC Converter Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0598 Invalid Data Received From AC to DC Converter Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U0599 Invalid Data Received From DC to DC Converter Control Module A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U059A Invalid Data Received From DC to DC Converter Control Module B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3000 Control Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3001 Control Module Improper Shutdown  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3002 Vehicle Identification Number  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3003 Battery Voltage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3004 Accessory Power Relay  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3005 Retained Accessory Power  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3006 Control Module Input Power A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3007 Control Module Input Power B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3008 Control Module Ground A  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3009 Control Module Ground B  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300A Ignition Switch  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300B Ignition Input Accessory / On / Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300C Ignition Input Off / On / Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300D Ignition Input On / Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300E Ignition Input On  * BGDIAGNOSTICA.COM
U300F Ignition Input Accessory  * BGDIAGNOSTICA.COM
U3010 Ignition Input Start  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1000 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1001 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1002 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1003 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1004 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1005 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for EEC Programming  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1006 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1007 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1008 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1009 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1010 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1011 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Air Intake  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1012 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1013 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1014 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1015 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1016 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1017 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1018 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1019 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1020 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1021 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Air Conditioning Clutch  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1022 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1023 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1024 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1025 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1026 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1027 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1028 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1029 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1030 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1031 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #1  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1032 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1033 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1034 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1035 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1036 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1037 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Wheels  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1038 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1039 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id / Vehicle Speed  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1040 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1042 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1043 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1044 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1045 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Traction Motor  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1046 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1047 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1048 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1049 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1050 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1051 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Brakes  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1052 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1053 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering / Steering Wheel  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1054 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1055 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1056 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1057 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Configuration  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1058 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1059 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Transmission / Transaxle / PRNDL  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1060 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1061 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1062 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1063 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1064 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1065 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1066 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1067 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1068 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1069 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1070 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1071 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Sensors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1072 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1073 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Coolant  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1074 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1075 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Oil Temp  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1076 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1077 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1078 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1079 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1080 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1081 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1082 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1083 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Systems Other  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1084 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1085 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1086 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1087 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1088 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1089 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Suspension  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1090 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1091 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Non-Legislated Diagnostics  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1092 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1093 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1094 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1095 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #2  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1096 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1097 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1098 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1099 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1100 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1101 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1102 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1103 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1104 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1105 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1106 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1107 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Legislated Diagnostics  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1108 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1109 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1110 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1111 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1112 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1113 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1114 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1115 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Charging System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1116 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1117 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electrical Energy Management  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1118 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1119 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1120 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1121 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1122 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1124 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1125 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1126 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1127 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1128 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1129 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1130 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1131 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Fuel System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1132 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1133 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Motion  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1134 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1135 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Ignition Switch / Starter  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1136 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1137 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Telltales  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1138 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1139 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1140 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1141 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Gateway  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1142 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1143 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1144 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1145 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1146 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1147 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1148 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1149 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audio Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1150 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1151 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Audible Warnings  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1152 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1153 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #3  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1154 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1155 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Compact Disc  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1156 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1157 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Signal Processing  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1158 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1159 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Antenna  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1160 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1161 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1162 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1163 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Digital Audio Tape  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1164 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1165 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tuner / Receiver  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1166 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1167 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cassette Tape  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1168 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1169 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1170 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1171 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Cellular Phone / Paging System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1172 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1173 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Remote Button Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1174 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1175 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1176 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1177 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1178 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1179 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Climate Control (HVAC)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1180 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1181 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Personalization (Memory) Features  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1182 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1183 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1184 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1185 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Window Wiper / Washer  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1186 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1187 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1188 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1189 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1190 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1191 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1192 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1193 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1194 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1195 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Mirrors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1196 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1197 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Door Locks  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1198 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1199 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Access (Doors)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1200 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1201 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Motion / Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1202 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1203 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Windows  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1204 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1205 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Steering Column  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1206 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1207 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1208 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1209 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Seat Switches  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1210 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1211 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Restraints  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1212 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1213 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1214 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1215 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1216 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1217 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamp Outage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1218 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1219 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for External Lamps  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1220 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1221 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamp Outage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1222 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1223 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Lamps  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1224 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1225 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1226 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1227 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Status Request  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1228 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1229 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Tires  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1230 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1231 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Defrost  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1232 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1233 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Navigation  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1234 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1235 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Displays  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1236 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1237 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Memory Storage  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1238 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1239 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Experimental #4  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1240 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1241 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1242 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1243 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Exterior Environment  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1244 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1245 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Interior Environment  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1246 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1247 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1248 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1249 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Time / Date  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1250 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1251 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Id (VIN)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1252 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1253 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Class A Functions  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1254 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1255 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Control  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1260 SCP (J1850) Single Ended (+) Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1261 SCP (J1850) Single Ended (-) Circuit Failure  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1308 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Engine Torque  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1341 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Vehicle Speed  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1430 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Fuel System  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1451 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function Read Audible Warnings /Anti-Theft Module, Vehicle Immobilized  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1612 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1736 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Telltales  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1750 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Audible Warnings  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1794 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Mirrors  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1797 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Door Locks  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1798 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for External Access (Doors)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1806 SCP (J1850) Lack of Acknowledgment for Primary Id  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1900 CAN Communication Bus Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
U1950 UPB Communication Bus Fault  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2000 Audio Rear Control Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2001 Audio Tape Deck Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2002 Audio Bezel is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2003 Audio Compact Disk / Disk Jockey Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2004 Audio Steering Wheel Control Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2005 Audio Rear Integrated Control Panel Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2006 Audio Remote Climate Control Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2007 Audio Navigation Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2008 Audio Phone is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2009 Audio Front Control Module (ACM) is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2010 Module is Not Responding (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2011 Module Transmitted Invalid Data (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2012 Communication Bus Error (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2013 Compass Module is not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2014 Audio Subwoofer Unit is Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2015 Signal Link Fault (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2016 Signal Link Short to Ground (Non SCP) / From NGV Module  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2017 Driver Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2018 Passenger Side Crash Sensor Communication Fault (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2019 Audio Voice Module Not Responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2020 Audio Center Amp is not responding  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2021 Invalid /fault data received (Non SCP)  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2150 SCP (J1850) Invalid Data from REM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2152 SCP (J1850) Invalid Data from GEM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2160 SCP (J1850) Invalid Data from IC  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2195 SCP (J1850) Invalid Data from SCLM  * BGDIAGNOSTICA.COM
U2500 (CAN) Lack of Acknowledgement From Engine Management  * BGDIAGNOSTICA.COM

 

Газов инжекцион примерни монтажи.

Газов инжекцион на OPEL, RENAULT, HYUNDAI, HONDA, FIAT, AUDI, BMW, MERCEDES, MAZDA, VOLVO, SAAB, VW,RENAULT MEGANE, RENAULT LAGUNA, HYUNDAI MATRIX, MAZDAГазов инжекцион на OPEL, RENAULT, HYUNDAI, HONDA, FIAT, AUDI, BMW, MERCEDES, MAZDA, VOLVO, SAAB, VW,RENAULT MEGANE, RENAULT LAGUNA, HYUNDAI MATRIX, MAZDA
Нагоре