Диагностика НА АВТОМОБИЛИ PEUGEOT CITROEN / ПЕЖО СИТРОЕН СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Диагностика на PEUGEOT CITROEN / ПЕЖО СИТРОЕН СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Citroen & Peugeot Бгдиагностика - София

PEUGEOT CITROEN - P1100 MAFSensor Intermittent/Check ofall OBDIISystemsNotComplete * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1104 MAF Ground Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1105 Dual Alternator Upper Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1109 IAT - B Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1113 IAT Sensor Open/Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT -B Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT -B Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1120 Throttle position sensor out of range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1121Throttle Position(TP)Sensor CircuitIntermittentHighVoltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1125 Throttle position sensor intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1136 Fan Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1137 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1138 Lack Of HO2S12 Switch -Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1140 Water In Fuel Condition * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1142 Fuel Restriction Condition * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1150 Lack Of HO2S21 Switch -Adaptive Fuel At Limit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1151 Lack Of HO2S21 Switch -Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1152 Lack Of HO2S21 Switch -Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1155 Alternative Fuel Controller * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1156 Fuel Select Switch Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1157 Lack Of HO2S22 Switch -Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1158 Lack Of HO2S22 Switch -Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1167 Invalid Test,throttle not depressed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1171 Rotor Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1172 Rotor Control Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1173 Rotor Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1174 Cam Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1175 Cam Control Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1176 Cam Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1177 Synchronization Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1178 ( open ) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1181 Fuel Delivery System Malfunction - High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1185 FTS High -Fuel Pump Temperature Sensor High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1186 FTS Low -Fuel Pump Temperature Sensor Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1187 Variant Selection * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1188 Calibration Memory Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1189 Pump Speed Signal Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1190 Calibration Resistor Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1191 Key Line Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1192 Voltage External * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1193 EGR Drive Overcurrent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1194 ECU A/D Converter * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1195 SCP HBCC Failed To Initialize * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1196 Key Off Voltage High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1197 Key Off Voltage Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1198 Pump Rotor Control Underfueling * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1199 Fuel Level Input Circuit Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1200 Injector Control Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1202 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1205 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1209 Injector Control Pressure System Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1213 Start Injector Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1218 CID High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1219 CID Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1220 Series Throttle Control System Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1221 Traction Control System Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1225 Needle Lift Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1229 Intercooler Pump Driver Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1235 Fuel Pump Control Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1236 Fuel Pump Control Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1240 Sensor Power Supply Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1241 Sensor Power Supply Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1242 Sensor Power Supply High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1244 Alternator Load Input Failed High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1245 Alternator Load Input Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1246 Alternator Load Input Failed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1247 Turbo Boost Pressure Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1249 Wastegate Control Valve Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1259 Immobilizer to PCM Signal Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1269 Immobilizer Code Not Programmed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1282 Excessive Injection Control Pressure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1283 IPR Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1284 Aborted KOER -ICP Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1285 Cylinder head over temp sensed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1293 Injector High Side Open - Bank 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1294 Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1295 Multi-faults -Bank 1 -With Low Side Shorts * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1296 Multi-faults -Bank 2 -With Low Side Shorts * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1297 Injector High Sides Shorted Together * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1298 IDM Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1300 Boost Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1301 Boost Calibration High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1302 Boost Calibration Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1303 EGR Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1304 EGR Calibration High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1305 EGR Calibration Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1308 A/C Clutch Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1315 Persistent Misfire * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position -Camshaft Position Correlation * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1366 Ignition Spare * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1367 Ignition Spare * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1368 Ignition Spare * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 -Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected -No Communication with BCM * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1384 VVT Solenoid A Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1397 System Voltage Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1400 DPFE Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1401 DPFE Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1402 EGR Metering Orifice Restricted * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1404 IAT -B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1407 EGR No Flow Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1409 EVR Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1414 SAI System Monitor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1421 Catalyst Damage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1422 EGI Temperature Sensor Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1423 EGI Functionality Test Failed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1424 EGI Glow Plug Primary Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1426 EGI Mini -MAF Failed Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1427 EGI Mini -MAF Failed Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1428 EGI Mini -MAF Failed Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1429 Electric Air Pump Primary Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1430 Electric Air Pump Secondary Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1440 Purge Valve Stuck Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1448 ELC System 2 Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1452 Unable To Bleed -Up Vacuum in Tank * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1464 A/C Demand Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1465 A/C Relay Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1469 Low A/C Cycling Period * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1470 A/C Cycling Period Too Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1478 Cooling Fan Driver Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1481 Fan Secondary Low With High Fan On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1482 SCP * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1484 Open Power To Ground VCRM * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1485 EGRV Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1486 EGRA Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1503 Auxillary Speed Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1506 Idle Air Control Overspeed Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1507 Idle Air Control Underspeed Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1508 Idle Control System Circuit Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1509 Idle Control System Circuit Shorted * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1510 Idle Signal Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1514 High Load Neutral/Drive Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1515 Electric Current Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1516 IMRC Input Error (Bank 1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1517 IMRC Input Error (Bank 2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1524 Variable Intake Solenoid System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1525 Air Bypass Valve System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1526 Air Bypass System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1531 Invalid Test -Accelerator Pedal Movement * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1533 AAI Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1534 Inertia Switch Activated * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1550 PSPS Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1567 Speed Control Output Circuit Continuity * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1568 Speed Control Unable to Hold Speed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1571 Brake Switch Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1573 Throttle Position Not Available * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1575 Pedal Position Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1576 Pedal Position Not Available * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1578 ETC Power Less Than Demand * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1579 ETC In Power Limiting Mode * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1585 Throttle Control Unit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1601 ECM/TCM Serial Communication Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1602 Immobilizer/ECM Communication Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1603 EEPROM Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1604 Code Word Unregestered * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1605 Keep Alive Memory Test Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1607 MIL O/P Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1608 Internal ECM Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1610 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1611 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1612 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1613 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1614 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1615 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1616 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1617 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1618 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1619 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1620 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1622 Immobilizer ID Does Not Match * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1624 Anti Theft System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1627 Module Supply Voltage Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1630 Internal Vref Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1633 KAM Voltage Too Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1634 Data Output Link Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1636 Inductive Signature Chip Communication Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1650 PSP Switch Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1651 PSP Switch Input Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1655 Starter Disable Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1660 Output Circuit Check Signal High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1661 Output Circuit Check Signal Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1662 IDM_EN Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1667 CI Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1668 PCM - IDM Communications Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1680 Metering Oil Pump Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1681 Metering Oil Pump Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1682 Metering Oil Pump Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1701 Reverse Engagement Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1705 Not in P or N During KOEO / KOER * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1706 High Vehicle Speed Observed in Park * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1714 SSA Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1715 SSB Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1716 SSC Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1717 SSD Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1718 TFT Sensor In Range Failure High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1721 Gear 1 Incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1722 Gear 2 Incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1723 Gear 3 incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1724 Gear 4 Incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1728 Transmission Slip Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1729 4x4 Low Switch Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1731 1-2 Shift Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1732 2-3 Shift Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1733 3-4 Shift Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1734 Gear Control Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1737 Lockup Solenoid System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1738 Shift Time Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1739 Slip Solenoid System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1741 Torque Converter Clutch Control Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1744 Torque Converter Clutch System Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1745 Line Pressure Solenoid System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1746 Pressure Control Solenoid -A-Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1747 Pressure Control Solenoid -A-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1748 EPC Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1751 Shift Solenoid A Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1756 Shift Solenoid B Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1760 Pressure Control Solenoid -A-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1761 Shift Solenoid C Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1762 Overdrive Band Failed Off * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1775 Transmission System MIL Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1776 Ignition Retard Request Duration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1779 TCIL Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1783 Transmission Overtemperature Condition * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1784 Transmission Mechanical Failure - First And Reverse * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1785 Transmission Mechanical Failure - First And Second * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1786 3-2 Downshift Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1787 2-1 Downshift Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1788 Pressure Control Solenoid -B-Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1789 Pressure Control Solenoid -B-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1795 Idle Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1799 Hold Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1846 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1847 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1848 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1849 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1853 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1855 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1856 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1857 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1858 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1859 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1861 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1866 Transmission Transfer Case System Concern -Servicing Required * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1870 Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1874Transmission AutomaticHallEffectSensorPower CircuitFailure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1880Transmission TransferCaseDisengagedSolenoidShortto Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1886 4X4 Initialization Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1902 Pressure Control Solenoid -B-Intermittent Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1903 Pressure Control Solenoid -C-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1904 Pressure Control Solenoid -C-Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1905 Pressure Control Solenoid -C-Intermittent Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1909 Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or Gnd * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1910 VFS A Pressure Output Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1911 VFS B Pressure Output Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1912 VFS C Pressure Output Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1917 High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1918 Transmission Range Display Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA

Още?

 

Газов инжекцион примерни монтажи.

Газов инжекцион на OPEL, RENAULT, HYUNDAI, HONDA, FIAT, AUDI, BMW, MERCEDES, MAZDA, VOLVO, SAAB, VW,RENAULT MEGANE, RENAULT LAGUNA, HYUNDAI MATRIX, MAZDAГазов инжекцион на OPEL, RENAULT, HYUNDAI, HONDA, FIAT, AUDI, BMW, MERCEDES, MAZDA, VOLVO, SAAB, VW,RENAULT MEGANE, RENAULT LAGUNA, HYUNDAI MATRIX, MAZDA
Нагоре