Диагностика НА АВТОМОБИЛИ PEUGEOT CITROEN / ПЕЖО СИТРОЕН СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

БГдиагностика - Диагностика на PEUGEOT CITROEN / ПЕЖО СИТРОЕН СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Citroen & Peugeot

PEUGEOT CITROEN - P1100 MAFSensor Intermittent/Check ofall OBDIISystemsNotComplete * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1104 MAF Ground Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1105 Dual Alternator Upper Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1109 IAT - B Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1113 IAT Sensor Open/Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT -B Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT -B Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1120 Throttle position sensor out of range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1121Throttle Position(TP)Sensor CircuitIntermittentHighVoltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1125 Throttle position sensor intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1136 Fan Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1137 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1138 Lack Of HO2S12 Switch -Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1140 Water In Fuel Condition * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1142 Fuel Restriction Condition * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1150 Lack Of HO2S21 Switch -Adaptive Fuel At Limit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1151 Lack Of HO2S21 Switch -Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1152 Lack Of HO2S21 Switch -Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1155 Alternative Fuel Controller * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1156 Fuel Select Switch Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1157 Lack Of HO2S22 Switch -Sensor Indicates Lean * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1158 Lack Of HO2S22 Switch -Sensor Indicates Rich * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1167 Invalid Test,throttle not depressed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1171 Rotor Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1172 Rotor Control Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1173 Rotor Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1174 Cam Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1175 Cam Control Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1176 Cam Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1177 Synchronization Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1178 ( open ) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1181 Fuel Delivery System Malfunction - High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1185 FTS High -Fuel Pump Temperature Sensor High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1186 FTS Low -Fuel Pump Temperature Sensor Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1187 Variant Selection * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1188 Calibration Memory Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1189 Pump Speed Signal Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1190 Calibration Resistor Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1191 Key Line Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1192 Voltage External * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1193 EGR Drive Overcurrent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1194 ECU A/D Converter * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1195 SCP HBCC Failed To Initialize * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1196 Key Off Voltage High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1197 Key Off Voltage Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1198 Pump Rotor Control Underfueling * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1199 Fuel Level Input Circuit Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1200 Injector Control Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1202 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1205 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1209 Injector Control Pressure System Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1213 Start Injector Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1218 CID High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1219 CID Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1220 Series Throttle Control System Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1221 Traction Control System Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1225 Needle Lift Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1229 Intercooler Pump Driver Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1235 Fuel Pump Control Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1236 Fuel Pump Control Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1240 Sensor Power Supply Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1241 Sensor Power Supply Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1242 Sensor Power Supply High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1244 Alternator Load Input Failed High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1245 Alternator Load Input Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1246 Alternator Load Input Failed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1247 Turbo Boost Pressure Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1249 Wastegate Control Valve Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1259 Immobilizer to PCM Signal Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1269 Immobilizer Code Not Programmed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1282 Excessive Injection Control Pressure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1283 IPR Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1284 Aborted KOER -ICP Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1285 Cylinder head over temp sensed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1293 Injector High Side Open - Bank 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1294 Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1295 Multi-faults -Bank 1 -With Low Side Shorts * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1296 Multi-faults -Bank 2 -With Low Side Shorts * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1297 Injector High Sides Shorted Together * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1298 IDM Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1300 Boost Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1301 Boost Calibration High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1302 Boost Calibration Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1303 EGR Calibration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1304 EGR Calibration High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1305 EGR Calibration Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1308 A/C Clutch Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1315 Persistent Misfire * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position -Camshaft Position Correlation * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1366 Ignition Spare * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1367 Ignition Spare * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1368 Ignition Spare * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 -Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected -No Communication with BCM * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1384 VVT Solenoid A Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1397 System Voltage Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1400 DPFE Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1401 DPFE Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1402 EGR Metering Orifice Restricted * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1404 IAT -B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1407 EGR No Flow Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1409 EVR Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1414 SAI System Monitor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1421 Catalyst Damage * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1422 EGI Temperature Sensor Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1423 EGI Functionality Test Failed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1424 EGI Glow Plug Primary Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1426 EGI Mini -MAF Failed Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1427 EGI Mini -MAF Failed Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1428 EGI Mini -MAF Failed Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1429 Electric Air Pump Primary Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1430 Electric Air Pump Secondary Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1440 Purge Valve Stuck Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1448 ELC System 2 Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1452 Unable To Bleed -Up Vacuum in Tank * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1464 A/C Demand Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1465 A/C Relay Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1469 Low A/C Cycling Period * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1470 A/C Cycling Period Too Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1478 Cooling Fan Driver Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1481 Fan Secondary Low With High Fan On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1482 SCP * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1484 Open Power To Ground VCRM * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1485 EGRV Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1486 EGRA Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1503 Auxillary Speed Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1506 Idle Air Control Overspeed Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1507 Idle Air Control Underspeed Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1508 Idle Control System Circuit Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1509 Idle Control System Circuit Shorted * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1510 Idle Signal Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1514 High Load Neutral/Drive Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1515 Electric Current Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1516 IMRC Input Error (Bank 1) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1517 IMRC Input Error (Bank 2) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1524 Variable Intake Solenoid System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1525 Air Bypass Valve System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1526 Air Bypass System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1531 Invalid Test -Accelerator Pedal Movement * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1533 AAI Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1534 Inertia Switch Activated * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1550 PSPS Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1567 Speed Control Output Circuit Continuity * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1568 Speed Control Unable to Hold Speed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1571 Brake Switch Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1573 Throttle Position Not Available * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1575 Pedal Position Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1576 Pedal Position Not Available * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1578 ETC Power Less Than Demand * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1579 ETC In Power Limiting Mode * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1585 Throttle Control Unit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1601 ECM/TCM Serial Communication Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1602 Immobilizer/ECM Communication Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1603 EEPROM Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1604 Code Word Unregestered * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1605 Keep Alive Memory Test Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1607 MIL O/P Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1608 Internal ECM Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1610 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1611 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1612 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1613 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1614 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1615 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1616 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1617 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1618 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1619 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1620 SBDS Interactive Codes * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1622 Immobilizer ID Does Not Match * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1624 Anti Theft System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1627 Module Supply Voltage Out Of Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1630 Internal Vref Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1633 KAM Voltage Too Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1634 Data Output Link Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1636 Inductive Signature Chip Communication Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1650 PSP Switch Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1651 PSP Switch Input Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1655 Starter Disable Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1660 Output Circuit Check Signal High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1661 Output Circuit Check Signal Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1662 IDM_EN Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1667 CI Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1668 PCM - IDM Communications Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1680 Metering Oil Pump Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1681 Metering Oil Pump Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1682 Metering Oil Pump Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral) * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1701 Reverse Engagement Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1705 Not in P or N During KOEO / KOER * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1706 High Vehicle Speed Observed in Park * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1714 SSA Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1715 SSB Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1716 SSC Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1717 SSD Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1718 TFT Sensor In Range Failure High * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1721 Gear 1 Incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1722 Gear 2 Incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1723 Gear 3 incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1724 Gear 4 Incorrect Ratio * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1728 Transmission Slip Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1729 4x4 Low Switch Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5 * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1731 1-2 Shift Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1732 2-3 Shift Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1733 3-4 Shift Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1734 Gear Control Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1737 Lockup Solenoid System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1738 Shift Time Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1739 Slip Solenoid System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1741 Torque Converter Clutch Control Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1744 Torque Converter Clutch System Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1745 Line Pressure Solenoid System * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1746 Pressure Control Solenoid -A-Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1747 Pressure Control Solenoid -A-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1748 EPC Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1751 Shift Solenoid A Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1756 Shift Solenoid B Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1760 Pressure Control Solenoid -A-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1761 Shift Solenoid C Performance * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1762 Overdrive Band Failed Off * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1775 Transmission System MIL Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1776 Ignition Retard Request Duration Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1779 TCIL Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1783 Transmission Overtemperature Condition * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1784 Transmission Mechanical Failure - First And Reverse * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1785 Transmission Mechanical Failure - First And Second * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1786 3-2 Downshift Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1787 2-1 Downshift Error * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1788 Pressure Control Solenoid -B-Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1789 Pressure Control Solenoid -B-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1795 Idle Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1799 Hold Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1845 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1846 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1847 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1848 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1849 Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1851 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1852 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1853 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1854 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1855 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1856 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1857 Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1858 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1859 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1861 Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1862 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1863 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1864 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1865 Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1866 Transmission Transfer Case System Concern -Servicing Required * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1867 Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1868 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1869 Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1870 Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1871 Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1872 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1873 Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1874Transmission AutomaticHallEffectSensorPower CircuitFailure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1875 Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1876 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1877 Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1878 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1879 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1880Transmission TransferCaseDisengagedSolenoidShortto Battery * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1881 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1882 Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1883 Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1884 Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1885 Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1886 4X4 Initialization Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1890 Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1891 Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1900 OSS Circuit Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1901 TSS Circuit Intermittent Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1902 Pressure Control Solenoid -B-Intermittent Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1903 Pressure Control Solenoid -C-Short Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1904 Pressure Control Solenoid -C-Open Circuit * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1905 Pressure Control Solenoid -C-Intermittent Short * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1906 Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1907 Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1908 Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1909 Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or Gnd * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1910 VFS A Pressure Output Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1911 VFS B Pressure Output Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1912 VFS C Pressure Output Failed Low * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1913 Pressure Switch A Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1914 Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1915 Reverse Switch Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1917 High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent * BGDIAGNOSTICA
PEUGEOT CITROEN - P1918 Transmission Range Display Circuit Malfunction * BGDIAGNOSTICA

Още?

БГдиагностика - София.

 
Нагоре