Диагностика НА АВТОМОБИЛИ GM / ДЖЕНЕРАЛ МОТЪРС СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

БГдиагностика - Диагностика на GM / ДЖЕНЕРАЛ МОТЪРС СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

GM

GM - P1031 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Current Monitor Control Circuit Banks 1 and 2 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1032 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Warm Up Control Circuit Banks 1 and 2 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1101 Actual measured airflow from MAF,MAP,EGR,and TP is not within range of the calculated airflow * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1105 Secondary Vacuum Sensor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1106 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1108 BARO to MAP Sensor Comparison Too High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1109 Secondary Port Throttle System * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1113 Intake Resonance Switchover Solenoid Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1116 ECT Signal Unstable or Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1117 Engine Coolant Temp. Signal Out - Of -Range Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1118 Engine Coolant Temp. Signal Out - Of -Range High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1119 ECT Signal Out - Of - Range With TFT Sensor * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1120 Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1121Throttle Position(TP)Sensor CircuitIntermittentHighVoltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1125 Accelerator Pedal Position (APP) System * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1131 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1132 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 2 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1133 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insufficient Switching Bank 1 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1134 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1135 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Lean Mean Bank 1 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1136 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Rich Mean Bank 1 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1137 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 Lean System or Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1138 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 Rich or High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1139 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insuff. Switching Bank 1 Sensor 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1140 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1141 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1143 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 3 Lean System or Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1144 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 3 Rich or High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1145 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 1 Sensor 3 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1153 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insufficient Switching Bank 2 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1154 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 2 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1155 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Lean Mean Bank 2 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1156 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Rich Mean Bank 2 Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1157 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 2 Lean System or Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1158 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 2 Rich or High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1159 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 2 Sensor 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1161 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1163 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Lean System or Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1164 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Rich or High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1165 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 2 Sensor 3 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1170 Bank to Bank Fuel Trim Offset * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1171 Fuel System Lean During Acceleration * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1172 Fuel Transfer Pump Flow Insufficient * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1185 Engine Oil Temperature Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1186 EOT Circuit Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1187 EOT Sensor Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1188 EOT Sensor Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1189 Engine Oil Pressure (EOP) Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1190 Engine Vacuum Leak * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1191 Intake Air Duct Air Leak * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1200 Injector Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1201 (Alt. Fuel) Gas Mass Sensor Circuit Range / Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1202 (Alt. Fuel) Gas Mass Sensor Circuit Low Frequency * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1203 (Alt. Fuel) Gas Mass Sensor Circuit High Frequency * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1211 Mass Air Flow Circuit Intermittent High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1212 Mass Air Flow Circuit Intermittent Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1214 Injection Pump Timing Offset * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1215 Ground Fault Detection Indicated * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1216 Fuel Solenoid Response Time Too Short * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1217 Fuel Solenoid Response Time Too Long * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1218 Injection Pump Calibration Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1219 Throttle Position Sensor Reference Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1220 Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1221 Fuel Pump Secondary Circuit Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1222 Injector Control Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1225 Injector Circuit Cylinder 2 Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1228 Injector Circuit Cylinder 3 Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1231 Injector Circuit Cylinder 4 Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1234 Injector Circuit Cylinder 5 Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1237 Injector Circuit Cylinder 6 Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1240 Injector Circuit Cylinder 7 Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1243 Injector Circuit Cylinder 8 Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1245 Intake Plenum Switchover Valve * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1250 Early Fuel Evaporation Heater Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1257 Supercharger System Overboost * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1258 Engine Coolant Overtemperature -above 268\x82F -Protection Mode Active * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1260 Last Test Failed Failed SCC ENTER: More Info. * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1270 Accelerator Pedal Position Sensor A/D Converter Error * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1271 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 - 2 Correlation * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1272 Accelerator Pedal Position Sensor 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1273 Accelerator Pedal Position Sensor 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1274 Injectors Wired Incorrectly * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1275 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1276 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1277 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1278 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1280 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1281 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1282 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1283 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1285 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1286 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1287 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1288 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1300 Ignitor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1305 Ignition Coil 2 Primary Feedback Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1310 Ignition Coil 3 Primary Feedback Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1315 Ignition Coil 4 Primary Feedback Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1320 IC 4X Reference Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1321 Electronic Ignition System Fault Line * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1322 EI System or Ignition Control Extra or Missing * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1323 IC 24X Reference Circuit Low Frequency * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1324 Crank RPM Too Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1335 CKP Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1336 Crankshaft Position (CKP) System Variation Not Learned * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1345CrankshaftPosition (CKP)-CamshaftPosition(CMP)Correlation * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1346 Intake Camshaft Position [CMP] Sensor System Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1349 Intake Camshaft Position System * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1350 Ignition Control System * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1351 Ignition Coil Control Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1352 IC Output High / Pulse Detected when GND_Cyl.2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1353 IC Output High / Pulse Detected when GND_Cyl.3 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1354 IC Output High / Pulse Detected when GND_Cyl.4 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1355 IC Output High / Pulse Detected when GND_Cyl.5 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1356 IC Output High / Pulse Detected when GND_Cyl.6 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1357 IC Output High / Pulse Detected when GND_Cyl.7 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1358 IC Output High / Pulse Detected when GND_Cyl.8 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1359 Ignition Coil Group 1 Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1360 Ignition Coil Group 2 Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1361 Ignition Coil Control Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1362 IC Cylinder 2 Not Toggling After Enable * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1363 IC Cylinder 3 Not Toggling After Enable * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1364 IC Cylinder 4 Not Toggling After Enable * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1365 IC Cylinder 5 Not Toggling After Enable * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1366 IC Cylinder 6 Not Toggling After Enable * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1367 IC Cylinder 7 Not Toggling After Enable * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1368 IC Cylinder 8 Not Toggling After Enable * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1370 IC 4X Reference Circuit Too Many Pulses * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1371 IC 4X Reference Circuit Too Few Pulses * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1372 Crankshaft Position (CKP) Sensor A - B Correlation * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1374 3X Reference Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1375 IC 24X Reference Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1376 Ignition Ground Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1377 IC Cam Pulse To 4X Reference Pulse * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1381 Misfire Detected -No Communication with Brake Control Module * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1390 Wheel Speed Sensor 1 -G- Sensor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1391 Wheel Speed Sensor 1 -G- Sensor Circuit Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1392 Wheel Speed Sensor 1 -G- Sensor Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1393 Wheel Speed Sensor 1 -G- Sensor Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1394 Wheel Speed Sensor 1 -G- Sensor Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1395 Wheel Speed Sensor 2 -G- Sensor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1396 Wheel Speed Sensor 2 -G- Sensor Circuit Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1397 Wheel Speed Sensor 2 -G- Sensor Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1398 Wheel Speed Sensor 2 -G- Sensor Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1399 Wheel Speed Sensor 2 -G- Sensor Circuit Intermittent * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1401 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow test fault * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1403 Exhaust Gas Recirculation System Valve 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed Position Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1405 Exhaust Gas Recirculation System Valve 3 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1406 EGR Valve Pintle Position Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1407 EGR Air Intrusion in Exhaust Supply to EGR Valve * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1408 Intake Manifold Pressure Sensor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1409 EGR Vacuum System Leak * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1410 Fuel Tank Pressure System * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1415 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1416 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1418 Secondary Air Injection System Relay A Control Circuit High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1420 Intake Air Low Pressure Switch Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1421 Intake Air Low Pressure Switch Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1423 Intake Air High Pressure Switch Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1432 Fuel Level Sensor 2 Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1433 Fuel Level Sensor 2 Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non -Purge * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1442 EVAP Vacuum Sw. High Voltage During Ign. On * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1450 Barometric Pressure Sensor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1451 Barometric Press. Sensor Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1460 Cooling Fan Control System * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1480 Cooling Fan 1 Control Circuit High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1481 Cooling Fan Speed Sensor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1482 Cooling Fan Speed Output Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1483 Engine Cooling System Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1484 Cooling Fan System Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1500 Starter Signal Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1502 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1503 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Correct * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1504 Vehicle Speed Output Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1508 Idle Speed Low -Idle Air Control (IAC) System Not Responding * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1509 Idle Speed High -Idle Air Control (IAC) System Not Responding * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1510 Throttle Control System Performance -Throttle Limitation Active * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1511 Throttle Control System - Backup System Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1514 Airflow to TP Sensor Correlation High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1515 Electronic Throttle System Throttle Position * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1516 Throttle Actuator Control (TAC) Module Throttle Actuator Position Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1517 Electronic Throttle Module * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1518 Electronic Throttle Module to PCM Communication * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1519 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1520 Transmission Range Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1521 Transmission Engaged at High Throttle Angle * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1522 Park / Neutral to Drive / Reverse at High RPM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1523 Throttle Closed Position Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1524 Throttle Closed Position Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1525 Throttle Body ServiceRequired * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1526 Minimum Throttle Position Not Learned * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1527 Transmission Range to Pressure Switch Correlation * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1528 Governor * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1529 Heated Windshield Request Problem * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1530 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1531 A/C Low Side Temperature Sensor Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1532 A/C Evaporator Temp. Sens. Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1533 A/C Evaporator Temp. Sens. Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1534 A/C High Side Temp. Sensor Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1535 A/C High Side Temperature Sensor Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1536 Engine Coolant Overtemperature -Air Conditioning (A/C) Disabled * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1537 A/C Request Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1538 A/C Request Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1539 A/C Clutch Status Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1540 Air Conditioning (A/C) Refrigerant Overpressure -Air Conditioning (A/C) Disabled * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1541 A/C High Side Over Temperature * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1542 A/C System High Pressure High Temperature * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1543 A/C System Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1544 A/C Refrigerant Condition Very Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1545 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1546 A/C Clutch Status Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1547 A/C System Performance Degraded * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1548 A/C Recirculation Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1551 Throttle Valve Rest Position Not Reached During Learn * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1554 Cruise Control Feedback Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1555 Electronic Variable Orifice Output * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1558 Cruise Control Servo Indicates Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1559 Cruise Control Power Management Mode * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1560 Transaxle Not in Drive - Cruise Control Disabled * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1561 Cruise Vent Solenoid * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1562 Cruise Vacuum Solenoid * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1563 Cruise Vehicle Speed / Set Speed Difference Too High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1564 Vehicle Acceleration Too High - Cruise Control Disabled * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1565 Cruise Servo Position Sensor * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1566 Engine RPM Too High - Cruise Control Disabled * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1567 Active Banking Control Active - Cruise Control Disabled * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1568 Cruise Servo Stroke Greater than Commanded in Cruise * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1569 Cruise Servo Stroke High While not in Cruise * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1570 Traction Control Active - Cruise Control Disabled * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1571 Traction Control Torque Request Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1572 ASR Active Circuit Low Too Long * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1573 PCM / EBTCM Serial Data Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1574 Stoplamp Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1576 BBV Sensor Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1577 BBV Sensor Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1578 BBV Sensor Circuit Low Vacuum * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1579 P/N to D/R at High Throttle Angle -Power Reduction Mode Active * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1580 Cruise Move Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1581 Cruise Move Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1582 Cruise Direction Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1583 Cruise Direction CircuitHigh Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1584 Cruise Control Disabled * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1585 Cruise Control Inhibit Output Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1586 Cruise Control Brake Switch 2 Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1587 Cruise Control Clutch Control Circuit Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1588 Cruise Control Clutch Control Circuit High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1599 Engine Stall or Near Stall Detected * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1600 TCM Internal Watchdog Operation * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1601 Serial Comm. Problem With Device 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1602 Knock Sensor (KS) Module Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1603 Loss of SDM Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1604 Loss of IPC Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1605 Loss of HVAC Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1606 Serial Communication Problem With Device 6 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1607 Serial Communication Problem With Device 7 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1608 Serial Communication Problem With Device 8 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1609 Loss Of TCS Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1610 Loss Of PZM Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1611 Loss Of CVRTD Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1612 Loss Of IPM Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1613 Loss Of DIM Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1614 Loss Of RIM Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1615 Loss Of VTD Serial Data * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1617 Engine Oil Level Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1619 Engine Oil Life Monitor Reset Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1620 Low Coolant Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1621 Control Module Long Term Memory Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1622 Cylinder Select * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1623 Transmission Temp Pull - Up Resistor * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1624 Customer Snapshot Requested -Data Available * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1625 TCM System Reset * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1627 A/D Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1628 ECT Pull -Up Resistor * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1629 Theft Deterrent System - Cranking Signal * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1630 Theft Deterrent Learn Mode Active * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1632 Theft Deterrent Fuel Disable Signal Received * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1633 Ignition 0 Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1634 Ignition 1 Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1635 5 Volt Reference Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1636 PCM Stack Overrun * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1637 Generator L - Terminal Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1638 Generator F - Terminal Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1639 5 Volt Reference 2 Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1640 Driver - 1 - Input High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1641 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1642 Vehicle Speed Output Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1643 Engine Speed Output Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1644 Traction Control Delivered Torque Output Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1645 Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Contorl Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1646 Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1647 Driver 1 Line 7 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1650 Control Module Output B Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1651 Fan 1 Relay Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1652 Powertrain Induced Chassis Pitch Output Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1653 Oil Level Lamp Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1654 Cruise Control Inhibit Output Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1655 EVAP Purge Solenoid Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1656 Driver 2 Line 6 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1657 1 -4 Upshift Solenoid Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1658 Starter Enable Relay Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1660 Cooling Fan Control Circuits * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1661 MIL Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1662 Cruise Lamp Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1663 Oil Life Lamp Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1664 1 -4 Upshift Lamp Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1665 Driver 3 Line 5 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1666 Driver 3 Line 6 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1667 Reverse Inhibit Solenoid Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1669 ABS Unit Expected * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1670 Driver 4 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1671 Driver 4 Line 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1672 Low Engine Oil Level Lamp Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1673 Engine Hot Lamp Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1674 Tachometer Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1675 EVAP Vent Solenoid Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1676 Driver 4 Line 6 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1677 Driver 4 Line 7 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1680 Driver 5 (ECU Malfunction) * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1681 Driver 5 Line 1 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1682 Driver 5 Line 2 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1683 Driver 5 Line 3 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1684 Driver 5 Line 4 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1685 Driver 5 Line 5 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1686 Driver 5 Line 6 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1687 Driver 5 Line 7 * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1689 Delivered Torque Circuit Fault * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1690 ECM Loop Overrun * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1691 Coolant Gage Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1692 Coolant Gage Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1693 Tachometer Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1694 Tachometer Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1695 Remote Keyless Entry Circuit Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1696 Remote Keyless Entry Voltage High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1701 Trans. MIL Request Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1705 P/N Signal Output Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1719 Incorrect Shifting Detected (TCM) * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1740 Torque Reduction Signal Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1743 TP Signal from ECM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1760 TCM Supply Voltage Interrupted * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1779 Engine Torque Delivered to TCM Signal * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1780 Park / Neutral Position [PNP] Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1781 Engine Torque Signal Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1790 Transmission Control Module Checksum * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1795 CAN Bus -Throttle Body Position * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1800 TCM Power Relay Control Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1801 Performance Selector Switch Failure * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1804 Ground Control Relay * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1810 TFP Valve Position Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1811 Maximum Adapt and Long Shift * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1812 Transmission Over Temperature Condition * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1813 Torque Control * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1814 Torque Converter Overstressed * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1815 Transmission Range Switch - Start In Wrong Range * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1816 TFP Valve Position Sw. - Park / Neu. With Drive Ratio * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1817 TFP Valve Position Sw. - Reverse With Drive Ratio * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1818 TFP Valve Position Sw. - Drive Without Drive Ratio * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1819 Internal Mode Switch - No Start\Wrong Range * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1820 Internal Mode Switch Circuit A Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1822 Internal Mode Switch Circuit B High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1823 Internal Mode Switch Circuit P Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1825 Internal Mode Switch - Invalid Range * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1826 Internal Mode Switch Circuit C -High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1831 Pressure Control (PC) Solenoid Power Circuit - Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1832 Pressure Control (PC) / Shift Lock Solenoid Control Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1833 A/T Solenoids Power Circuit -Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1834 Torque Converter Clutch (TCC) / Shift Solenoid (SS) Control Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1835 Kick -Down Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1836 Kick -Down Switch Failed Open * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1837 Kick -Down Switch Failed Short * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1842 1 -2 Shift Solenoid Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1843 1 -2 Shift Solenoid Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1844 Torque Reduction Signal Circuit Desired By TCM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1845 2 -3 Shift Solenoid Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1847 2 -3 Shift Solenoid Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1850 Brake Band Apply Solenoid Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1851 Brake Band Apply Solenoid Performance * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1852 Brake Band Apply SolenoidLow Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1853 Brake Band Apply Solenoid High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1864 Torque Converter Clutch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1865 4 -5 Shift Solenoid (SS) Valve Control Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1866 Torque Converter Clutch (TCC) Pulse Width Modulation (PWM) Solenoid Control Circuit Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1867 Torque Converter Clutch (TCC) Pulse Width Modulation (PWM) Solenoid Control Circuit High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1868 Transmission Fluid Life * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1870 Transmission Component Slipping * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1871 Undefined Gear Ratio * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1873 TCC Stator Temp. Switch Circuit Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1874 TCC Stator Temp. Switch Circuit High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1875 4WD Low Switch Circuit Electrical * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1884 TCC Enable / Shift Light Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1886 Shift Timing Solenoid * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1887 TCC Release Switch Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1890 ECM Data Input Circuit,or - Throttle Position Signal Input * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1891 Throttle Position Sensor PWM Signal Low * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1892 Throttle Position Sensor PWM Signal High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1893 Engine Torque Signal Low Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1894 Engine Torque Signal High Voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - P1895 TCM to ECM Torque Reduction Circuit * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1000 Class 2 Communication Malfunction * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1001 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1002 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1003 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1004 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1005 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1006 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1007 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1008 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1009 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1010 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1011 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1012 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1013 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1014 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1015 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1017 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1018 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1019 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1020 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1021 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1022 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1023 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1024 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1025 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1026 Loss of ATC Class 2 Communication * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1027 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1028 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1029 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1030 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1031 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1032 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1033 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1034 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1035 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1036 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1037 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1038 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1039 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1040 Loss of Class 2 Communications with ABS * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1041 Loss of EBCM Communication * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1042 Lost Communications with Brake / Traction Control System * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1043 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1044 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1045 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1046 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1047 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1048 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1049 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1050 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1051 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1052 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1053 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1054 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1055 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1056 Loss of Communications with RSS * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1057 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1058 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1059 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1060 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1062 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1064 Loss Of Communications With DIM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1065 Loss of Communications with IPM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1066 Loss of Communications with RIM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1067 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1068 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1069 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1071 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1072 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1073 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1074 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1075 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1076 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1077 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1078 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1079 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1080 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1081 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1082 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1083 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1084 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1085 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1086 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1087 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1088 Loss of Communications with SDM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1089 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1090 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1091 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1092 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1093 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1094 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1095 Loss of Serial Communications for Class 2 Devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1096 Loss of Communications with IPC * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1097 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1098 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1099 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1100 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1101 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1102 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1103 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1104 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1105 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1106 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1107 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1108 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1109 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1110 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1111 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1112 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1113 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1114 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1115 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1116 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1117 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1118 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1119 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1120 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1121 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1122 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1123 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1124 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1125 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1126 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1127 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1128 Loss of Communications with IRC * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1129 Loss of Communications with AMP * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1130 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1131 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1132 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1133 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1134 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1135 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1136 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1137 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1138 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1139 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1140 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1141 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1142 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1143 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1144 Loss of Communications with PHN * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1145 Loss Of NAV Communications * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1146 Loss Of Onstar Communiction * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1147 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1148 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1149 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1150 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1151 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1153 Loss of Communications with CCP * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1154 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1155 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1156 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1157 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1158 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1159 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1160 Loss of Communications with DDM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1162 Loss of Rear Driver Door Module SBI * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1164 Loss Of DIM Serial Data Communication * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1165 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1166 Loss of Communications with SCM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1167 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1168 Loss Of TTM Communications * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1169 Loss of Communications with MMM * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1171 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1172 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1173 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1174 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1175 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1176 Loss Of RFA Communications * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1177 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1178 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1179 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1180 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1181 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1182 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1183 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1184 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1185 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1186 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1187 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1188 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1189 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1190 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1191 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1192 Loss of VTD Class 2 Serial Data Com * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1193 Loss of VIM Class 2 Communication * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1194 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1195 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1196 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1197 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1198 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1199 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1200 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1201 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1202 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1203 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1204 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1205 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1206 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1207 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1208 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1209 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1210 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1211 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1212 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1213 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1214 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1215 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1216 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1217 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1218 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1219 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1220 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1221 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1222 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1223 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1224 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1225 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1226 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1227 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1228 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1229 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1230 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1231 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1232 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1233 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1234 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1235 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1236 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1237 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1238 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1239 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1240 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1241 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1242 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1243 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1244 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1245 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1246 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1247 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1248 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1249 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1250 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1251 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1252 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1253 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1254 Loss of serial communications for class 2 devices * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1255 Class 2 Communication Malfunction (Serial Data Line Malfunction) * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1300 Class 2 Short to Ground * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1301 Class 2 Short to Battery * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1304 Loss Of UART Communications * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1305 Class 2 Data Link Low or High * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1500 Inter - Device Dedicated Bus Malfunction * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1713 Loss Of Front Door Module to Window Motor High Speed Comm. * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1714 Loss Of Front Door Module to Window Motor Normal Speed Comm. * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1715 Loss Of Front Door Module to Window Motor High Speed Comm. * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1716 Loss Of Front Door Module to Window Motor Normal Speed Comm. * BGDIAGNOSTICA.COM
GM - U1800 Controller Area Network (CAN) Bus Communication * BGDIAGNOSTICA.COM

Още?

БГдиагностика - София.

 
Нагоре