Диагностика НА АВТОМОБИЛИ LAMBORGHINI / ЛАМБОРДЖИНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Диагностика на LAMBORGHINI / ЛАМБОРДЖИНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OBDII DTC КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Lamborghini Бгдиагностика - София

LAMBORGHINI P1102 HO2S -11 heater circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1105 HO2S -12 heater circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1115 HO2S -11 heater circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1117 HO2S -12 heater circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1123 Long term trim adaptive air system low * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1124 Long term fuel trim adaptive air system high * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1127 Long term fuel trim multiplicative air system low * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1128 Long term fuel trim multiplicative air system high * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1140 Load calculation cross check * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1170 HO2S -11 circuit voltage stuck at Mid - range * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1195 EGR Boost or pressure sensor circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1196 Ignition switch start circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1213 Fuel injector 1 circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1214 Fuel injector 2 circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1215 Fuel injector 3 circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1216 Fuel injector 4 circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1225 Fuel injector 1 circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1226 Fuel injector 2 circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1227 Fuel injector 3 circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1228 Fuel injector 4 circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1250 Pressure regulator control solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1345 No SGC (CMP) signal to PCM * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1386 Knock sensor control zero test * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1401 EGR control solenoid circuit signal low * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1410 EVAP purge control solenoid circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1412 EGR differential pressure sensor signal low * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1413 EGR differential pressure sensor signal high * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1425 EVAP purge control solenoid circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1449 Canister drain cut valve solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1455 Fuel tank sending unit circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1458 Air conditioning compressor clutch signal fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1485 EGR Vent control solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1486 EGR vacuum control solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1487 EGR boost sensor solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1510 Idle air control valve closing coil high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1513 Idle air control valve closing coil low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1515 A/T to M/T codification * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1523 VICS solenoid valve circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1552 Idle air control valve opening coil low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1553 Idle air control valve opening coil high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1606 Chassis accelerator sensor signal circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1608 PCM internal fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1611 MIL request circuit low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1614 MIL request circuit high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1616 Chassis accelerator sensor signal low voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1617 Chassis accelerator sensor signal high voltage * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1624 TCM to PCM MIL request signal circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1655 Unused power stage 'B' * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1660 Power stage group 'B' * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1665 Power stage group 'A' * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1743 Torque converter clutch solenoid circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1794 Battery or circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM
LAMBORGHINI P1797 Clutch pedal switch (MT) -or - P/N switch circuit fault * BGDIAGNOSTICA.COM

 Още?

 

Газов инжекцион примерни монтажи.

Газов инжекцион на OPEL, RENAULT, HYUNDAI, HONDA, FIAT, AUDI, BMW, MERCEDES, MAZDA, VOLVO, SAAB, VW,RENAULT MEGANE, RENAULT LAGUNA, HYUNDAI MATRIX, MAZDAГазов инжекцион на OPEL, RENAULT, HYUNDAI, HONDA, FIAT, AUDI, BMW, MERCEDES, MAZDA, VOLVO, SAAB, VW,RENAULT MEGANE, RENAULT LAGUNA, HYUNDAI MATRIX, MAZDA
Нагоре